Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL

DIETETYK – UWAGA!!! ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI

osoba, która planuje, opracowuje oraz przygotowuje różnego typu diety dla ludzi zdrowych i chorych, a także szkoli w zasadach zdrowego trybu życia

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   322001 – Dietetyk
   228401 – Specjalista dietetyk
  2. Zadania i czynności
   • opracowywanie receptur na poszczególne rodzaje diet – zgodnie z obowiązującymi zasadami żywienia oraz na zlecenie lekarskie – dla dzieci i dorosłych, ludzi starszych i niemowląt
   • opracowywanie diet dla osób chorych i zdrowych, chcących schudnąć, dzieci itp.
   • prowadzenie i nadzorowanie wszystkich elementów produkcji, tj. organizacja stanowisk pracy, instruktaż pracowników, nadzór nad prawidłowością przebiegu technologicznego poszczególnych etapów przygotowania potraw;
   • kontrola jakości (organoleptyczna i laboratoryjna) stosowanych surowców i warunków ich przechowywania
   • sprawdzanie jakości i wyglądu gotowych potraw (w zakładach żywieniowych organoleptycznie, w stacjach sanepidu – laboratoryjnie)
   • kontrola prawidłowości stosowanych receptur i zestawów żywieniowych w przemyśle spożywczym
   • prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie żywienia i opracowywanie właściwych zestawów żywieniowych dla różnych grup ludności oraz dla chorych z różnymi rodzajami schorzeń
   • tworzenie planów żywieniowych w placówkach służby zdrowia (jadłospisy, plany żywieniowe)
  3. Miejsce i warunki pracy
   • szpitale, przychodnie
   • własna działalność – właściciele firm doradzających w zdrowym stylu życia i żywienia
   • doradcy osób publicznych: aktorów, polityków, gwiazd show biznesu
   • zakłady gastronomiczne
  4. Narzędzie pracy
   • produkty żywnościowe
   • tabele i informacje o prawidłowym żywieniu
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • umiejętności manualne
   • wysoko rozwinięty zmysł smaku i węchu
   • wysoka kultura osobista w kontakcie z klientem / pacjentem
   • wysoka higiena osobista i czystość
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • choroby skóry i skłonność do alergii
   • brak empatii i nastawienia na klienta / pacjenta
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • wiedza na temat pochodzenia żywności
   • wiedza na temat procesu przygotowywania potraw
   • możliwość współpracy z lekarzem i psychologiem
   • cierpliwość, wyrozumiałość
   • umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • szkoła średnia
   • studium policealne – technik żywienia
   • następnie studia wyższe
  2. Instytucje kształcące
   • akademie, uniwersytety medyczne
   • akademie rolnicze
   • uniwersytety przyrodnicze
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek