Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL

TECHNIK TELEINFORMATYK

– jest odpowiedzialny za projektowanie sieci teleinformatycznych, obsługę urządzeń sieciowych i nadzór ich pracy

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   351103 – technik teleinformatyk
  2. Zadania i czynności
   • projektuje, wdraża, eksploatuje oraz konserwuje systemy i sieci teleinformatyczne, posługując się dokumentacją techniczną urządzeń teleinformatycznych
   • tworzy programy zarządzające sieciami teleinformatycznymi
   • konfiguruje i eksploatuje komputery i ich podzespoły
   • instaluje programy operacyjne i sterowniki w komputerach, instaluje komputery w sieci i zapobiega zawirusowaniu sieci
   • organizuje działy zajmujące się wdrażaniem nowoczesnych urządzeń teleinformatycznych w procesach nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem
   • opisuje i konfiguruje systemy operacyjne telefonów komórkowych.
   • obsługuje i naprawia telefony komórkowe
   • prowadzi dokumentację eksploatacyjną dokumentującą wykonane prace i ich wyniki
   • tworzy dokumentację rozliczeniową dla klientów sieci teleinformatycznych
  3. Miejsce i warunki pracy
   • zakłady telekomunikacyjne
   • placówki inspekcji i kontroli urządzeń telekomunikacyjnych
   • zakłady wykonujące montaż sieci i urządzeń telekomunikacji
   • zakłady handlu i napraw sprzętu telekomunikacyjnego
  4. Narzędzie pracy
   • komputer
   • oprogramowania komputerowe
   • telefony, faksy, przenośne centrale
   • serwery, routery
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • zmysł techniczny
   • sumienność i dokładność
   • cierpliwość
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • brak szczególnych
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • wiedza z obszaru informatyki, elektroniki i telekomunikacji
   • umiejętność abstrakcyjnego myślenia
   • skrupulatność, dbałość o szczegóły
   • wytrwałość i cierpliwość
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • szkoła średnia techniczna- np. technikum teleinformatyczne
   • nie są konieczne studia wyższe
  2. Instytucje kształcące
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek