Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL

POLICJANT

– głównym zadaniem jest ochrona zdrowia i życia obywateli, dbanie o porządek publiczny i zapobieganie przestępczości

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   335502 Policjant służby kryminalnej
   541304 Policjant służby prewencji
   541305 Policjant służby wspomagającej
  2. Zadania i czynności
   • Zakres działań i zadań policjanta zależy o pionu, w którym pracuje policjant, tj.: policja kryminalna, gospodarcza, prewencyjna, drogowa.
   • zapewnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego na obszarach i obiektach chronionych
   • patrolowanie wyznaczonego obszaru w celach ogólnoprewencyjnych
   • zapobieganie przestępczości prowadzenie działań ratowniczych w przypadku: powodzi, skażenia chemicznego, zagrożenia ekologicznego, zagrożenia życia ludzkiego oraz mienia
   • bezpośredni udział w poszukiwaniach osób zaginionych, zwłok ludzkich i przedmiotów zatopionych, pochodzących z przestępstwa lub użytych do dokonania przestępstwa
   • ujawnianie i zabezpieczanie pod względem technicznym wszystkich rodzajów śladów kryminalistycznych
  3. Miejsce i warunki pracy
   • policja państwowa
   • straż miejska
   • firmy ochrony mienia
  4. Narzędzie pracy
   • pojazdy policyjne
   • urządzenia nawiązywania komunikacji
   • specjalistyczne narzędzia policyjne: broń, kajdanki
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • wysoka zdolność fizyczna
   • wysoka odporność psychiczna
   • gotowość do podporządkowana się wyższym hierarchiom
   • pełna dyspozycyjność
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • brak polskiego obywatelstwa
   • niepełne prawa publiczne
   • wyrok sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • wiedza z różnych dziedzin prawa
   • uregulowany stosunek do służby wojskowej
   • silny, niezłomny charakter
   • wysokie wartości etyczne i moralne
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • minimum średnie wykształcenie, ale coraz częściej wymagane jest wykształcenie wyższe
   • zaliczenie testów psychofizycznych
  2. Instytucje kształcące
   • uczelnia wyższa – kierunek nie ma znaczenia
   • liczne szkolenia lub studia policyjne
   • Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek