Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ

KIEROWCA ZAWODOWY - UWAGA!!! ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI

to nie tylko osoba od kierowania pojazdem, ale wykwalifikowany specjalista, który wie, co i jak przewozić, w jakiej kolejności ładować towary i w jakich warunkach je przechowywać

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   833203 – kierowca samochodu ciężarowego
   832202 – kierowca samochodu dostawczego
  2. Zadania i czynności
   • prowadzenie auta
   • przygotowywanie samochodu do jazdy
   • nadzór nad prawidłowym załadowaniem, rozmieszczeniem i zamocowaniem towaru
   • sprawdzanie stanu technicznego samochodu przed jazdą
   • dbanie o bezpieczeństwo własne i innych użytkowników drogi oraz przewożonego ładunku przez przestrzeganie przepisów ruchu drogowego
   • prowadzenie dokumentacji jazdy
   • wykonywanie prostych prac konserwacyjnych
   • mycie i czyszczenie pojazdu, utrzymywanie pojazdu w należytej czystości
   • usuwanie drobnych usterek pojazdu samochodowego powstałych podczas jazdy
   • a nawet udzielanie pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków drogowych
  3. Miejsce i warunki pracy
   • firmy transportowe i logistyczne
   • własna działalność spedycyjna
   • firmy kurierskie typu: UPS, DHL itp.
  4. Narzędzie pracy
   • samochód
   • narzędzia umożliwiające bieżące naprawy pojazdu
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • doskonała koncentracja
   • orientacja w terenie
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • zaburzenia motoryczne
   • problemy ze wzrokiem
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • prawo jazdy z odpowiednią kategorią (im więcej kategorii tym bardziej pożądany jest kierowca)
   • znajomość kodeksu przepisów drogowych i ustaw o przewozach towarów
   • znajomość prawa drogowego w kraju przewozu
   • znajomość topografii
   • zaświadczenie lekarski o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych
   • wykonane i ważne badania psychomotoryczne
   • opanowanie
   • duży refleks
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • wystarczy szkoła zasadnicza
  2. Instytucje kształcące
   • egzamin zdany w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek