Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Pracownicy Usług Osobistych i Sprzedawcy

WŁAŚCICIEL GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO

– osoba prowadząca gospodarstwo rolne, w którym samodzielnie prowadzi działalność agroturystyczną, czyli przyjmowanie gości (letników).

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   515204 Właściciel małego zakładu agroturystycznego / hotelarskiego / gastronomicznego
  2. Zadania i czynności
   • organizowanie wypoczynku dla gości – proponowanie noclegów, wyżywienia i form spędzania wolnego czasu
   • prowadzenie bazy noclegowej (pokoje na wynajem)
   • przygotowywanie wyżywienia (szczególnie zdrowa kuchnia, bazująca na świeżych, lokalnych i sezonowych produktach)
   • dbałość o czystość w gospodarstwie oraz atrakcyjność gospodarstwa
   • doradzanie gościom w zakresie atrakcji w regionie
   • promocja własnych usług agroturystycznych (np. poprzez stronę internetową gospodarstwa)
   • często także wykonywanie typowych zadań rolnika (przy łączeniu gospodarstwa rolnego z agroturystycznym)
  3. Miejsce i warunki pracy
   • własne gospodarstwo agroturystyczne (można również pracować jako zarządca gospodarstwa agroturystycznego u innego właściciela)
   • praca w dużej mierze na otwartym powietrzu
  4. Narzędzie pracy
   • pojazdy i narzędzia rolnicze oraz ogrodnicze
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • komunikatywność
   • umiejętność zawiązywania kontaktów
   • przyjazne usposobienie
   • życzliwość i gościnność
   • wysoka kultura osobista
   • dobra kondycja fizyczna
   • odporność na zmęczenie i zmienną pogodę
   • sprawność manualna (przy używaniu narzędzi rolniczych)
   • cierpliwość
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • przy alergiach na pyłki roślin – stałe przebywanie w ogrodzie może wzmacniać dolegliwości
   • wymagana dobra kondycja fizyczna
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • wiedza z zakresu marketingu
   • wiedza z zakresu podstaw rachunkowości
   • ciekawość i ciągła chęć poszerzania wiedzy
   • przedsiębiorczość
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • szkoła ponadgimnazjalna o profilu rolniczym lub agroturystycznym (szkoła zawodowa, technikum rolnicze)
   • szkoła policealna o kierunku Agroturystyka
   • studia wyższe na kierunku Rolnictwo, Agrobiznes, Agroturystyka, Turystyka i rekreacja
  2. Instytucje kształcące
   • szkoły zawodowe, technika
   • studia wyższe (Uniwersytety Rolnicze, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Akademie Wychowania Fizycznego)
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek