Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Pracownicy Usług Osobistych i Sprzedawcy

STRAŻAK

– osoba przeszkolona do specjalnych zadań polegających na gaszeniu pożarów, likwidowaniu zagrożeń drogowych, chemicznych, wodnych, radiologicznych i innych

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   541101 Strażak
  2. Zadania i czynności
   • wykonywanie czynności związanych z lokalizacją i gaszeniem pożarów
   • ewakuowanie ludzi i mienia z obiektów zagrożonych rozwojem pożaru lub innym niebezpieczeństwem
   • obsługiwanie urządzeń przeznaczonych do ratownictwa technicznego
   • posługiwanie się środkami łączności w warunkach działań operacyjnych
   • sprawdzanie, konserwowanie wyposażenia technicznego jednostek ratowniczo – gaśniczych i usuwanie prostych usterek
  3. Miejsce i warunki pracy
   • Jednostka straży pożarnej
  4. Narzędzie pracy
   • wóz strażacki
   • przyrządy i narzędzia strażackie
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • doskonały stan zdrowia
   • wysoka sprawność fizyczna
   • odwaga i determinacja
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • lęk wysokości
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • odwaga
   • spryt i rozsądek
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • szkoła średnia
   • szkoła policealna – szkoła aspirantów
   • możliwe studia wyższe – Szkoła Główna Służb Pożarniczych w Warszawie
  2. Instytucje kształcące
   • studia na wydziale inżynierii bezpieczeństwa pożarowego na kierunku: inżynieria bezpieczeństwa przeciwpożarowego
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek