Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Pracownicy Usług Osobistych i Sprzedawcy

STEWARDESSA

- wykonuje prace związane z obsługą i zapewnieniem bezpieczeństwa pasażerom podczas lotu samolotem lub podróży statkiem

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   511101 Stewardesa
  2. Zadania i czynności
   • odbywanie lotów i pełnienie dyżurów zgodnie z planem
   • przyjmowanie, zdawanie oraz rozliczanie wyposażenia bufetu (kateringu), towarów handlowych i posiłków w porcie macierzystym, tranzytowym i docelowym
   • prowadzenie sprzedaży pokładowej oraz rozliczanie się z niej po zakończeniu lotu
   • opiekowanie się pasażerami (uspokajanie, udzielanie pomocy, pomoc osobom chorym )
   • przyjmowanie i sprawdzanie dokumentów pokładowych, poczty service
   • przyjmowanie i rozmieszczanie pasażerów, wygłaszanie standardowych zapowiedzi w języku polskim i językach obcych
   • zapoznawanie pasażerów z wyposażeniem awaryjnym samolotu
   • szczególna opieka nad pasażerami niepełnosprawnymi i dziećmi
   • wykonywanie obowiązków związanych z przygotowaniem samolotu do lotu i obsługą na pokładzie
   • wykonywanie czynności ratowniczych zgodnie z instrukcjami w razie zagrożenia bezpieczeństwa lotu, przymusowego lądowania, wodowania czy wypadku samolotu
  3. Miejsce i warunki pracy
   • państwowe i prywatne linie lotnicze krajowe i zagraniczne
  4. Narzędzie pracy
   • aparatura i sprzęt służący do udzielenia pierwszej pomocy
   • sprzęty służące do obsługi pasażerów znajdujące się na pokładzie.
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • dobra kondycja i sprawność fizyczna potwierdzona corocznymi badaniami Komisji Lotniczo - Lekarskiej
   • dbałość o wygląd zewnętrzny
   • wysoka kultura osobista
   • spokój i opanowanie
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • nieprzyjemna fizjonomia
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • znajomość dwóch języków obcych
   • wiedza dotycząca postępowania w sytuacjach awaryjnych
   • umiejętność udzielania pierwszej pomocy
   • wiedza z zakresu obsługi klienta
   • wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
   • umiejętność pracy pod presją stresu i czasu
   • predyspozycje do pracy z trudnym klientem
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • szkoła średnia
   • szkoły policealne
   • kurs indywidualny dla przewoźnika przygotowujący z zakresu jego wewnętrznych procedur
  2. Instytucje kształcące
   • studium policealne o kierunku turystyka lub hotelarstwo
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek