Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Pracownicy Usług Osobistych i Sprzedawcy

PILOT WYCIECZEK

– osoba dbająca o przebieg wycieczki i bezpieczeństwo uczestników ; w imieniu biura podróży, dla którego pracuje, pilnuje realizacji programu wycieczki zgodnie z założeniami.

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   511301 Pilot wycieczek
  2. Zadania i czynności
   • zapewnienie właściwej realizacji programu imprezy
   • kontrolowanie jakości świadczeń (wyżywienie, noclegi itp.)
   • opieka nad uczestnikami wycieczki i udzielanie koniecznej pomocy
   • udzielanie informacji organizacyjnych
   • dostarczanie uczestnikom wycieczki informacji krajoznawczej
   • dbanie o dobre imię organizatora (pracodawcy pilota)
   • gromadzenie wymaganych dokumenty i pieniędzy (np. na bilety wstępu)
  3. Miejsce i warunki pracy
   • piloci wycieczek zatrudniani są przez organizatorów turystki – biura podróży, agencje turystyczne, hotele itp.
   • najczęściej zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej, rzadziej jest to praca etatowa
   • częste wyjazdy, duża zmienność miejsca pracy
   • praca o różnych porach, także w nocy, w weekendy i święta
   • podczas pilotowania wycieczki wymagana ciągła gotowość do pracy i udzielania pomocy uczestnikom wyjazdu
  4. Narzędzie pracy
   • języki obce
   • przewodniki, mapy, informatory turystyczne
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • dobra kondycja fizyczna i stan zdrowia
   • mobilność (gotowość do częstych wyjazdów)
   • wysoka dyspozycyjność
   • wysoka kultura osobista i umiejętność dopasowania się do różnych klientów
   • dobra organizacja pracy
   • opanowanie
   • poczucie humoru
   • sumienność
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • niezbędna pełna sprawność ruchowa
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • wiedza z zakresu turystyki i geografii
   • znajomość języków obcych (zwłaszcza języka angielskiego)
   • umiejętność negocjowania
   • twórcze myślenie
   • wysokie umiejętności komunikacyjne
   • ciekawość i ciągła chęć poszerzania wiedzy
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • ukończenie co najmniej szkoły średniej (niekoniecznie o profilu turystycznym)
   • studia magisterskie lub licencjackie na kierunkach Turystyka i rekreacja, Geografia
   • ukończenie kursu i zdobycie kwalifikacji pilota wycieczek
  2. Instytucje kształcące
   • szkoły średnie i policealne o profilu turystycznym
   • uniwersytety i wyższe szkoły kształcące na kierunkach Turystyka i rekreacja, Geografia
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek