Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Pracownicy Usług Osobistych i Sprzedawcy

KUCHARZ

– osoba odpowiedzialna za komponowanie oraz przygotowywanie dań i napoi.

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   512001 Kucharz
  2. Zadania i czynności
   • przygotowywanie potraw i napoi według przepisów (autorskich lub cudzych)
   • przygotowywanie list zakupów produktów (często także robienie zakupów)
   • odpowiednie przechowywanie produktów, chroniące przed zepsuciem
   • układanie menu
   • dbałość o odpowiedni, estetyczny wygląd dania na talerzu
   • dbałość o czystość kuchni i przyborów kuchennych, w tym sprawność urządzeń kuchennych
  3. Miejsce i warunki pracy
   • kuchnie w restauracjach, pubach, hotelach, zajazdach, jadłodajniach, stołówkach lub firmach cateringowych
   • praca często zmianowa, przy wysokiej temperaturze i wilgotności
   • praca stojąca
  4. Narzędzie pracy
   • przybory i urządzenia kuchenne
   • książki kucharskie
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • talent kulinarny
   • sprawność manualna
   • wrażliwość na smaki, zapachy, kolory (wrażliwość estetyczna)
   • dokładność
   • cierpliwość
   • dobra koordynacja ruchowa
   • szybkość
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • wymagana książeczka zdrowia
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • wiedza z zakresu sztuki kulinarnej (techniki gotowania, produkty, kuchnie narodowe)
   • odpowiedzialność
   • komunikatywność (porozumiewanie się z innymi kucharzami podczas pracy)
   • umiejętność pracy w zespole
   • umiejętność dekorowania potraw i stołów
   • ciekawość i ciągła chęć poszerzania wiedzy
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • zasadnicza szkoła zawodowa o profilu gastronomicznym lub technikum gastronomiczne
   • przed uzyskaniem dyplomu odbywa się egzamin zawodowy na kucharza
   • studia wyższe – Turystyka i rekreacja lub Hotelarstwo
   • kursy gotowania
  2. Instytucje kształcące
   • szkoły zawodowe, technika o profilu gastronomicznym
   • młodzież między 15 a 18 rokiem życia może kształcić się w zawodzie kucharza także w Ochotniczym Hufcu Pracy
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek