Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Pracownicy Usług Osobistych i Sprzedawcy

Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej i internetowej

– osoba, która organizuje wysyłkę towaru do nabywcy (przygotowuje i kompletuje zamówienie, złożone np. drogą internetową lub telefoniczną).

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   524401 Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej/ internetowej
  2. Zadania i czynności
   • kompletowanie przesyłek dla klientów (zamówienia w sklepach online lub firmach prowadzących sprzedaż wysyłkową)
   • prowadzenie ewidencji przesyłek
   • ustalanie kolejności wysyłania przesyłek
   • sortowanie paczek
   • pakowanie zmówionego towaru oraz odpowiednie przygotowywanie do wysyłki
   • prowadzenie dokumentacji przesyłek
   • rozpatrywanie reklamacji
  3. Miejsce i warunki pracy
   • sklepy internetowe
   • firmy prowadzące sprzedaż wysyłkową
   • praca zazwyczaj w magazynie
   • zauważalny jest sezonowy wzrost zapotrzebowania na ekspedytorów, np. w okresie przedświątecznym; wówczas możliwa jest też praca w nadgodzinach
  4. Narzędzie pracy
   • komputer wraz z odpowiednim oprogramowaniem do ewidencji wysyłek
   • elektroniczne urządzenia do ewidencji wysyłek
   • arkusze kalkulacyjne (typu Excel)
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • odpowiedzialność
   • dokładność
   • dobra pamięć
   • siła fizyczna (przenoszenie ciężkich paczek)
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • brak wyraźnych; konieczna dobra kondycja fizyczna
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • umiejętność obsługi arkuszy kalkulacyjnych
   • umiejętność szybkiego liczenia
   • umiejętność pracy pod presją czasu (przy wzmożonych zamówieniach)
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • nie jest wymagane specjalne wykształcenie, warto jednak ukończyć szkołę ponadgimnazjalną (np. o profilu: transport, logistyka, spedycja)
  2. Instytucje kształcące
   • szkoły ponadgimnazjalne kształcące w obszarze transportu, logistyki lub spedycji
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek