Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

PRACOWNICY BIUROWI

Specjalista ds. sprzedaży oferty turystycznej

– osoba odpowiedzialna za prezentację i sprzedaż oferty turystycznej w biurach podróży.

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   422101 Pracownik biura podróży
  2. Zadania i czynności
   • sprzedaż oferty turystycznej dostępnej w danym biurze podróży (wycieczki zagraniczne i krajowe, bilety lotnicze, bilety autokarowe, miejsca hotelowe, kolonie, obozy, polisy turystyczne itp.)
   • wyszukiwanie ofert zgodnie z potrzebami klienta
   • prezentacja oferty
   • przeprowadzanie rezerwacji imprez w systemach rezerwacyjnych
   • przyjmowanie wpłat od klientów
   • dbanie o czystość i porządek w biurze
  3. Miejsce i warunki pracy
   • biura podroży, agencje turystyczne, lotniska, biura sprzedaży linii lotniczych
   • praca biurowa, przy komputerze
  4. Narzędzie pracy
   • komputer z dostępem do Internetu
   • systemy rezerwacyjne dedykowane dla branży turystycznej (zazwyczaj pracuje się równolegle na kilku systemach)
   • katalogi, przewodniki, mapy, informatory turystyczne
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • umiejętności sprzedażowe, żyłka handlowca
   • wysoka kultura osobista i umiejętność dopasowania się do różnych klientów
   • dobra organizacja pracy
   • sumienność
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • Brak wyraźnych
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • wiedza z zakresu turystyki i geografii
   • znajomość języków obcych (zwłaszcza języka angielskiego)
   • wysokie umiejętności komunikacyjne
   • ciekawość i ciągła chęć poszerzania wiedzy
   • odpowiedzialność
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • ukończenie co najmniej szkoły średniej (niekoniecznie o profilu turystycznym)
   • szkoła policealna o profilu turystycznym
   • studia magisterskie lub licencjackie na kierunkach Turystyka i rekreacja, Geografia
  2. Instytucje kształcące
   • szkoły średnie i policealne o profilu turystycznym
   • uniwersytety i wyższe szkoły kształcące na kierunkach Turystyka i rekreacja i Geografia
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek