Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

PRACOWNICY BIUROWI

REZYDENT

– reprezentant biura podróży (pracodawcy) na miejscu wycieczki, zazwyczaj w zagranicznych kurortach.

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   422102 Rezydent biura turystycznego
  2. Zadania i czynności
   • reprezentowanie biura podróży w miejscu pracy (zazwyczaj zagraniczna miejscowość wypoczynkowa), szczególnie przed klientami biura (turystami)
   • dbałość o formalności administracyjne związane z pobytem turystów zagranicą
   • bieżąca pomoc klientom biura
   • organizowanie i przeprowadzane spotkań informacyjnych dla turystów
   • sprzedaż wycieczek fakultatywnych na miejscu
   • dostarczanie uczestnikom wycieczki informacji krajoznawczej
   • dbanie o dobre imię organizatora wypoczynku (pracodawcy rezydenta)
  3. Miejsce i warunki pracy
   • rezydenci zatrudniani są przez organizatorów turystki – biura podróży, agencje turystyczne, hotele itp.
   • najczęściej zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej, rzadziej jest to praca etatowa
   • częste wyjazdy, duża zmienność miejsca pracy
   • wymagana dyspozycyjność o różnych porach, także w nocy, w weekendy i święta
   • wymagana ciągła gotowość do pracy i udzielania pomocy turystom
  4. Narzędzie pracy
   • języki obce
   • przewodniki, mapy, informatory turystyczne
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • dobra kondycja fizyczna i stan zdrowia
   • mobilność (gotowość do częstych wyjazdów)
   • wysoka dyspozycyjność
   • wysoka kultura osobista i umiejętność dopasowania się do różnych klientów
   • dobra organizacja pracy
   • opanowanie
   • poczucie humoru
   • sumienność
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • Niezbędna pełna sprawność ruchowa
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • wiedza z zakresu turystyki i geografii
   • znajomość języków obcych (zwłaszcza języka angielskiego)
   • umiejętność negocjowania
   • twórcze myślenie
   • wysokie umiejętności komunikacyjne
   • ciekawość i ciągła chęć poszerzania wiedzy
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • ukończenie co najmniej szkoły średniej (niekoniecznie o profilu turystycznym)
   • studia magisterskie lub licencjackie na kierunkach Turystyka i rekreacja, Geografia
  2. Instytucje kształcące
   • Szkoły średnie i policealne o profilu turystycznym
   • uniwersytety i wyższe szkoły kształcące na kierunkach Turystyka i rekreacja, Geografia
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek