Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

PRACOWNICY BIUROWI

SEKRETARKA / RECEPCJONISTKA

osoba odpowiedzialna za obsługę recepcji i/lub sekretariatu, klientów oraz bieżących prac administracyjnych biura

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   412001 Sekretarka
  2. Zadania i czynności
   • zadania informacyjne – dbanie o przepływ informacji w postaci maili, korespondencji tradycyjnej i komunikacji bezpośredniej
   • zadania regulacyjne – kierowanie ruchem interesantów /klientów firmy
   • zadania reprezentacyjne – pracownik sekretariatu / recepcji jest „wizytówką firmy”
  3. Miejsce i warunki pracy
   • recepcje firm, hoteli, salonów sprzedaży itp
   • recepcje i sekretariaty firm małych, średnich oraz dużych korporacji
  4. Narzędzie pracy
   • komputer, telefon, faks i inne urządzenia biurowe
   • terminarz, kalendarz
   • materiały biurowe
   • raptularz!!!
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • umiejętności manualne, odpowiedzialne za kompetencje fryzjerskie
   • wyobraźnia, zmysł estetyczny, konieczny przy doborze stylizacji, fryzury
   • wysoka kultura osobista, konieczna by szanować decyzje klienta i realizować jego życzenia
   • wysoka higiena osobista i czystość podczas wykonywania pracy
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu.
   • nieprzyjemna fizjonomia
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu.
   Kompetencje miękkie i twarde
   • biegła umiejętność pisania na klawiaturze komputera (tzw. maszynopisanie)
   • umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
   • umiejętność obsługi programów komputerowych (np.: pakiet MS Office)
   • znajomość co najmniej jednego języka obcego mile widziana
   • wiedza z zakresu obsługi klienta
   • wiedza z zakresu obsługi biura i administracji
   • wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
   • umiejętności organizacyjne
   • bardzo dobra autoprezentacja
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • szkoła średnia, często studia wyższe
   • szkoły policealne i kursy sekretarsko – asystenckie
  2. Instytucje kształcące
   • średnia – technik prac biurowych
   • uczelnie wyższe o kierunkach: administracja, ekonomia i zarządzanie
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek