Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Technicy i Inny Średni Personel

TRENER FITNESS – UWAGA!!! ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI

- osoba prowadząca dobrowolnie podejmowane ćwiczenia ruchowe w celu zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych, korekcyjnych i kompensacyjnych uczestników ćwiczeń

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   Brak
  2. Zadania i czynności
   • organizowanie i prowadzenie zajęć ruchowych o charakterze zabawowym i rekreacyjnym zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i akwenach wodnych oraz na świeżym powietrzu
   • prowadzenie zajęć dbając o korygowanie wad postawy uczestników
   • tworzenie układów choreograficznych, wykorzystując najnowsze trendy w fitness (STEP, LOW IMPACT, TBC, FUNKY, AQUA AEROBIC itp.)
   • uczenie uczestników przygotowanej choreografii
   • analizowanie wpływu zajęć ruchowych i poszczególnych ćwiczeń na konkretne partie mięśniowe i zdrowie człowieka
   • opracowywanie diety dla indywidualnych osób, z uwzględnieniem jej wieku, schorzeń, stopnia aktywności fizycznej itp.
  3. Miejsce i warunki pracy
   • kluby sportowe
   • kluby fitness, siłownie, Spa, gabinety odnowy biologicznej
   • ośrodki wypoczynkowe i rekreacyjne, hotele
  4. Narzędzie pracy
   • sprzęt do ćwiczeń
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • bardzo wysoka sprawność fizyczna
   • poprawna sylwetka i estetyczny wygląd
   • odporność na stres
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • słaba kondycja fizyczna
   • brak empatii
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • wiedza z zakresu anatomii i fizjologii człowieka
   • znajomość szybko zmieniających się trendów w fitnessie
   • wiedza z zakresu nauk medycznych
   • wiedza z zakresu dietetyki
   • umiejętność motywowania ludzi
   • łatwość nawiązywania kontaktów
   • konsekwencja w działaniu
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • szkoła średnia
   • studium policealne
   • następnie studia wyższe na wydziałach trenerskich
  2. Instytucje kształcące
   • akademie wychowania fizycznego – specjalizacje trenerskie
   • studia podyplomowe i szkoły trenerów
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek