Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Technicy i Inny Średni Personel

SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW

– osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie działu zakupów w firmie, np. produkcyjnej – dba o odpowiednie zaopatrzenie zakładu w materiały niezbędne do produkcji.

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   332301 Agent ds. zakupów
  2. Zadania i czynności
   • dbałość o zakup niezbędnych do produkcji materiałów – w określonej ilości i w określonych terminach
   • wyszukiwanie najlepszych dostawców (pod kątem jakości i ceny oraz terminu dostawy)
   • negocjowanie umów i stawek z dostawcami oraz warunków dostaw
   • utrzymanie relacji z kontrahentami
  3. Miejsce i warunki pracy
   • zakłady produkcyjne, np. w branży budowniczej, motoryzacyjnej, energetycznej
   • firmy posiadające działy zakupów (np. zakupy sprzętu komputerowego itp.)
   • stanowisko samodzielne lub praca w zespole ds. zakupów
  4. Narzędzie pracy
   • specjalistyczne programy komputerowe
   • arkusze kalkulacyjne
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • analityczny umysł
   • zdolność do logicznego myślenia
   • odpowiedzialność
   • umiejętność nawiązywania relacji
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • brak wyraźnych
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • znajomość języków obcych (w firmach operujących na międzynarodowych rynkach)
   • umiejętność pracy pod presją czasu
   • komunikatywność
   • umiejętność obsługi arkuszy kalkulacyjnych
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • szkoła średnia (profil logistyczny, transportowy), ale cenione przez pracodawców jest wykształcenie wyższe kierunkowe
   • liceum ogólnokształcące i szkoły policealne (profil logistyczny, transportowy)
   • studia magisterskie lub licencjackie
  2. Instytucje kształcące
   • szkoły średnie o kierunku logistyka (technikum logistyczne, liceum z klasą o profilu logistycznym)
   • szkoły policealne
   • uniwersytety i szkoły wyższe, kierunki: logistyka, transport, spedycja
   • kursy specjalistyczne
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek