Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ

KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

osoba, która przewozi towary i materiały w wyznaczone miejsce i w wyznaczonym czasie

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   833203 Kierowca samochodu ciężarowego
  2. Zadania i czynności
   • prowadzenie pojazdów samochodowych (z wyłączeniem autobusów), o dopuszczalnej ładowności przekraczającej 3,5 tony
   • przygotowywanie samochodu do jazdy
   • dbałość o odpowiedni załadunek i rozładunek towarów
   • zabezpieczenie ładunku przed zniszczeniem lub kradzieżą
   • dbanie o dobry stan techniczny samochodu (przeglądy, drobne naprawy) oraz jego czystość
   • sporządzanie protokołów odbioru towaru
   • przy wyjazdach zagranicznych – dopełnianie formalności celnych
  3. Miejsce i warunki pracy
   • kierowca samochodu ciężarowego może prowadzić pojazd zarówno w kraju jak i za granicą
   • ze względu na możliwość obsługiwania długich tras, w tym międzynarodowych, duża część czasu pracy może być spędzana poza miejscem zamieszkania
   • często wymagana jest praca w nocy i/lub godzinach wczesnorannych (np. przy rozwożeniu towaru do sklepów)
   • praca wymaga dużej koncentracji i uwagi (zmienne warunki na drodze)
   • praca głównie w pozycji siedzącej, wymaga dużej siły mięśni przy kierowaniu pojazdem
  4. Narzędzie pracy
   • pojazd ciężarowy
   • podręczne narzędzia potrzebne do drobnych napraw (np. wymiana opony)
   • CB radio
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • umiejętność skupienia uwagi przez dłuży czas
   • odpowiedzialność
   • dyspozycyjność
   • umiejętność połączenia pracy związanej z wyjazdami z życiem rodzinnym
   • samodzielność
   • umiejętność zachowania racjonalnego myślenia w trudnych sytuacjach
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • brak prawa jazdy
   • wymagany bardzo dobry stan zdrowia
   • ograniczenia fizyczne uniemożliwiające długą pracę w pozycji siedzącej
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • prawo jazdy - do prowadzenia lekkich samochodów ciężarowych (3,5 - 7,5 tony) wymagane jest prawo jazdy kategorii C1 (lub C1+E w przypadku lekkiego samochodu ciężarowego z przyczepą); do prowadzenia większych pojazdów wymagane jest prawo jazdy kat. C (lub C+E w przypadku pojazdu z przyczepą)
   • wymagane specjalistyczne uprawnienia do przewozu zwierząt, materiałów niebezpiecznych i in.
   • przy przewozach międzynarodowych często wymagana podstawowa znajomość języka kraju, do którego kierowca wyjeżdża
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • minimalnie wymagane jest wykształcenie na poziomie gimnazjum, jednak mile widzialne – zawodowe lub średnie (np. technikum transportu)
   • kurs na prawo jazdy (uprawnienia dla samochodów ciężarowych)
   • Kursy doskonalące technikę jazdy
   • kursy dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne (ADR)
   • kurs CPC – dla przewoźników i spedytorów w transporcie drogowym
  2. Instytucje kształcące
   • szkoły zawodowe i średnie (o profilu transportowym)
   • szkoły nauki jazdy
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek