Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY

KAMIENIARZ

osoba wykonująca produkty użytkowe i ozdobne obrabiając ręcznie oraz mechanicznie kamienie naturalne i sztuczne

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   711301 Kamieniarz
  2. Zadania i czynności
   • szlifowanie kamienia na mokro lub sucho
   • praca z narzędziami manualnymi
   • praca z kamieniem naturalnym: marmurem, granitem, kompozytem itp.
   • kwalifikowanie surowca lub półfabrykatów do dalszej produkcji
   • wykonywanie elementów kamiennych
   • odkuwanie napisów rytych i wypukłych
   • produkcja blatów roboczych, elementów łazienkowych, blatów, parapetów
   • prowadzenie prac renowacyjnych
  3. Miejsce i warunki pracy
   • zakłady kamieniarskie
   • własna działalność kamieniarska
  4. Narzędzie pracy
   • narzędzia kamieniarskie
   • kamień
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • wysoka sprawność manualna
   • zmysł estetyczny
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • brak szczególnych
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • umiejętność ciosania kamieni naturalnych oraz sztucznych
   • obsługa maszyn CNC
   • samodzielność
   • dokładność
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • szkoła zasadnicza zawodowa, najczęściej budowlana
   • doświadczenie w zawodzie
  2. Instytucje kształcące
   • kursy doszkalające w zawodzie kamieniarza
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek