Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY

ELEKTROMONTER / MONTER INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

osoba wykonująca prace instalacyjno montażowe oraz konserwacyjno – naprawcze instalacji elektrycznych

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   741207 Elektromonter
   741101 Elektromonter instalacji elektrycznych
   741301 Elektromonter linii kablowych
   741302 Elektromonter linii napowietrznych niskich i średnich napięć
   741303 Elektromonter linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięć
   741209 Elektromonter lotniczy
   741210 Elektromonter maszyn elektrycznych
   741211 Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego
   741212 Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego
   741213 Elektromonter okrętowy
   741212 Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego
   741214 Elektromonter prefabrykowanych sieci transformatorowych
   741102 Elektromonter reklam świetlnych
   741305 Elektromonter sieci trakcyjnej
   741216 Elektromonter taboru szynowego
   741217 Elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających
   741218 Elektromonter transformatorów
   741219 Elektromonter układów pomiarowych i automatyki zabezpieczeniowej
   741220 Elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych
   741208 Elektromonter urządzeń dźwigowych
  2. Zadania i czynności
   • konserwowanie istniejącej instalacji elektrycznej
   • diagnozowanie, wykrywanie i usuwanie uszkodzeń
   • instalowanie maszyn i urządzeń elektrycznych
   • konserwowanie lub remontowanie opraw oświetleniowych w wewnątrz budynku i na zewnątrz
   • wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznych
   • diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń w obrębie typowych instalacji przemysłowych
  3. Miejsce i warunki pracy
   • zakłady produkcyjne
   • budynki w trakcie budowy
   • każda dziedzina przemysłu
  4. Narzędzie pracy
   • przyrządy pomiarowe
   • narzędzia montażowe
   • taśmy, kable, przewody
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • wysoka sprawność manualna
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • wada wzroku, której nie można skorygować
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • znajomość schematów elektrycznych
   • posiadanie uprawnień SEP
   • precyzja
   • odpowiedzialność, rzetelność
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • szkoła zasadnicza elektryczna
   • możliwe szkoły średnie techniczne
  2. Instytucje kształcące
   • szkoły zasadnicze i średnie techniczne o kierunku – elektryk / elektromonter
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek