Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY

ROLNIK

osoba zajmująca się uprawianiem i pielęgnacją roślin (głównie do celów spożywczych), a także hodowlą zwierząt

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   613003 Rolnik
  2. Zadania i czynności
   • uprawa roślin (głównie wykorzystywanej do celów spożywczych)
   • dobór i zakup nasion, sadzonek, cebulek roślin do uprawy
   • przygotowywanie podłoża do uprawy roślin (nawożenie, przygotowanie gleby, np. bronowanie, oranie)
   • sianie lub sadzenie roślin
   • nadzór wzrostu roślin, a w przypadku stwierdzenia chorób lub szkodników – podejmowanie odpowiednich działań w celu ochrony uprawy
   • zbiór plonów
   • hodowla zwierząt
  3. Miejsce i warunki pracy
   • rolnik pracuje w rolniczych firmach produkcyjnych lub prowadzi własne gospodarstwo rolne
   • najczęściej pracuje na zewnątrz (zmienne warunki pogodowe) lub w obiektach zamkniętych jak np. szklarnie, obory
   • praca rolnika trwa cały rok, występuje jednak sezonowe wzmożenie aktywności (np. wysiew nowych roślin na wiosnę)
   • przy hodowli zwierząt gospodarskich wymagane jest stała obecność rolnika lub jego pomocnika, związana z cyklem karmienia i pielęgnacji zwierząt
   • jest to praca fizyczna, często w zmiennych warunkach pogodowych – wymagana jest sprawność motoryczna
  4. Narzędzie pracy
   • pojazdy i narzędzia rolnicze
   • środki ochrony roślin, nawozy
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • dobra kondycja fizyczna
   • odporność na zmęczenie i zmienną pogodę
   • sprawność manualna (przy używaniu narzędzi rolniczych)
   • dokładność
   • cierpliwość
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • Przy alergiach na pyłki roślin – stałe przebywanie w ogrodzie lub na plantacji może wzmacniać dolegliwości
   • Wymagana dobra kondycja fizyczna
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • wiedza z zakresu uprawy i pielęgnacji roślin
   • ciekawość i ciągła chęć poszerzania wiedzy
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • szkoła ponadgimnazjalna o profilu rolniczym (szkoła zawodowa, technikum rolnicze)
   • kształcenie w szkole policealnej
   • studia wyższe na kierunku Rolnictwo
  2. Instytucje kształcące
   • szkoły zawodowe, technika
   • studia wyższe (Uniwersytety Rolnicze, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) o specjalności Rolnictwo
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek