Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Technicy i Inny Średni Personel

MAKLER GIEŁDOWY

zawodowo pośredniczy w zawieraniu w cudzym imieniu i na cudzy rachunek transakcji handlowych

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   332401- makler giełdowy
  2. Zadania i czynności
   • przyjmowanie i przekazywanie na giełdę zleceń maklerskich oraz weryfikacja ich zgodności z regulacjami obowiązującymi na giełdzie
   • przygotowywanie rekomendacji, komentarzy i analiz, doradzanie inwestorom, pomoc przy wprowadzaniu spółek na giełdę
   • sporządzanie umów pośrednictwa między klientami a przedstawicielem giełdy – maklerem, sporządzanie umów giełdowych wiążących strony zakupu (sprzedaży)
   • negocjowanie z klientami ceny kupna (sprzedaży) możliwej do przyjęcia przez klientów i przez maklera jako pośrednika
   • określanie warunków płatności, zysku, odbioru towarów, gwarancji na jakość towarów, gwarancji na odbiór towarów, a także sposobu transportu towarów
  3. Miejsce i warunki pracy
   • giełda papierów wartościowych lub towarowa
   • dom maklerski, bank, towarzystwo funduszy powierniczych lub emerytalne
  4. Narzędzie pracy
   • komputer
   • telefon
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • skłonność do ryzyka
   • wysoka odporność na stres
   • inteligencja i spostrzegawczość
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • brak szczególnych
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • uzdolnienia matematyczne
   • bardzo dobra pamięć
   • wiedza z zakresu finansów
   • wiedza z zakresu bankowości
   • uzyskanie licencji maklera giełdy towarowej i maklera papierów wartościowych
   • znajomość języka angielskiego
   • przebojowość
   • umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • szkoła średnia
   • studia wyższe na kierunku finanse i bankowość
   • uzyskanie licencji maklera giełdy towarowej i maklera papierów wartościowych po zdaniu egzaminu organizowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego
  2. Instytucje kształcące
   • wyższe uczelnie ekonomiczne ze specjalnościami:
    • zarządzanie finansami
    • rynek kapitałowy
    • rynek papierów wartościowych
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek