Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Technicy i Inny Średni Personel

KSIĘGOWY

pracownik działu księgowości, zajmujący się wszelkimi czynnościami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   331301 Księgowy
   121101 Główny księgowy
  2. Zadania i czynności
   • kontrola operacji księgowych w zakresie ksiąg rachunkowych
   • odpowiedzialność za comiesięczne zamknięcia
   • współpraca z działami zobowiązania i należności
   • uzgadnianie kont bilansowych
   • przygotowywanie raportów, analiz i sprawozdań finansowych
   • zamykanie procesów księgowych
   • współpraca z biegłym rewidentem
  3. Miejsce i warunki pracy
   • każda firma !!!
   • także biura księgowe, biura maklerskie, agencje brokerskie
  4. Narzędzie pracy
   • komputer i oprogramowanie specyficzne dla bankowości
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • analityczny i logiczny umysł
   • staranność, cierpliwość
   • uczciwość
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • brak szczególnych
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • wiedza z zakresu rachunkowości
   • znajomość standardów księgowych specyficznych dla organizacji
   • doskonała znajomość polskich przepisów
   • często znajomość języka angielskiego
   • umiejętności organizacyjne
   • umiejętność precyzyjnej wymiany informacji
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • szkoła średnia, następnie studia wyższe
   • biegły księgowy (5 lat doświadczenia i zdany egzamin państwowy)
   • biegły rewident (egzamin państwowy)
  2. Instytucje kształcące
   • technikum, policealna szkoła księgowości
   • akademie ekonomiczne i uniwersytety ekonomiczne na kierunki finanse i bankowość ze specjalnością księgową
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek