Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Technicy i Inny Średni Personel

FOTOGRAF

osoba zajmująca się zawodowo wykonywaniem zdjęć – do dokumentów, portretowych, reportażowych, reklamowych, okolicznościowych (np. podczas ślubów) itp.

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   343101 Fotograf
  2. Zadania i czynności
   • wykonywanie fotografii zgodnie ze sztuką fotograficzną – dobór miejsca, ustawienie ostrości i oświetlenia, kadrowanie, ustawienie modeli itd.
   • dobór odpowiedniego rodzaju aparatu, obiektywu, statywu
   • przygotowywanie studia lub pleneru do sesji
   • obróbka zdjęć w programie graficznym
   • wywoływanie zdjęć
  3. Miejsce i warunki pracy
   • fotograf może pracować w zakładzie fotograficznym lub prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie fotografii
   • fotografowie współpracują z prasą (fotografia reportażowa), z magazynami modowymi (fotografia mody), z agencjami reklamowymi (fotografia reklamowa), z agencjami modelek
   • praca w studio lub w plenerze
   • zazwyczaj nienormowany czas pracy
  4. Narzędzie pracy
   • aparaty fotograficzne, sprzęt fotograficzny, pomoce fotograficzne
   • programy komputerowy do obróbki zdjęć
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • zmysł estetyczny (warunek niezbędny)
   • kreatywność, pomysłowość
   • zmysł obserwacji
   • wrażliwość
   • ciekawość świata
   • dokładność
   • cierpliwość
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • Brak wyraźnych
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • talent fotograficzny
   • „wyczucie artystyczne”
   • ciekawość i ciągła chęć poszerzania wiedzy
   • komunikatywność
   • umiejętności marketingowe (przy prowadzeniu własnej działalności)
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • ukończenie kursów fotografii, gdzie można nauczyć się technik pracy z aparatem
   • szkoła policealne o profilu fotograficznym
   • studia wyższe na uczelniach artystycznych
  2. Instytucje kształcące
   • firmy szkoleniowe, zakłady fotograficzne prowadzące kursy fotograficzne
   • szkoły policealne o profilu fotograficznym
   • Akademie Sztuk Pięknych
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek