Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL

ANIMATOR KULTURY

osoba zajmująca się upowszechnianiem kultury, organizowaniem i koordynowaniem wydarzeń kulturalnych, np. w domach kultury, społecznościach lokalnych

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   343901 Animator kultury
  2. Zadania i czynności
   • popularyzowanie różnych dziedzin kultury i sztuki
   • badanie potrzeb w zakresie rozwoju kulturowego, oświatowego, rekreacyjnego różnych środowisk i przygotowywanie programów kulturalnych
   • organizowanie wydarzeń, konferencji, imprez, wystaw, koncernów, wieczorów z poezją, spotkań autorskich, odczytów, a także kółek zainteresowań, amatorskich grup artystycznych, festiwali
   • promowanie lokalnych, głównie amatorskich, grup lub indywidualności artystycznych
  3. Miejsce i warunki pracy
   • domy kultury, placówki kulturalne, organizacje pozarządowe zajmujące się działaniami kulturalnymi, samorządy, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, świetlice, firmy eventowe
   • możliwa praca także w weekendy
  4. Narzędzie pracy
   • komputer z dostępem do Internetu
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • pasja związana z kulturą i sztuką
   • komunikatywność
   • przyjazne usposobienie
   • kreatywność, pomysłowość
   • odpowiedzialność
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • Brak wyraźnych
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • wiedza z zakresu szeroko rozumianej kultury i sztuki
   • umiejętności artystyczne i z dziedziny sportu
   • znajomość języków obcych (przy międzynarodowych wydarzeniach)
   • ciekawość i ciągła chęć poszerzania wiedzy
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • szkoły policealne kształcące na kierunku Animacja kultury
   • studia wyższe kształcące na kierunku Animacja kultury
   • studia podyplomowe lub kursy dodatkowe np. z zarządzania kulturą
  2. Instytucje kształcące
   • szkoły policealne na kierunku Animacja kultury
   • uczelnie wyższe na kierunku Animacja kultury
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek