Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Specjaliści

SPECJALISTA DS. ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH, HOTELARSKICH I TURYSTYCZNYCH

osoba, która w odpowiedzi na zamówienie klienta organizuje odpowiedni program usług (żywieniowych, noclegowych, turystycznych), np. wyjazdy firmowe.

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   242222 Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych
  2. Zadania i czynności
   • zebranie oczekiwań klientów (np. wyjazd integracyjny, bankiet)
   • przygotowanie programu imprezy zgodnie z oczekiwaniami klienta
   • dobór odpowiednich partnerów do realizacji programu (hotele, restauracje itp.)
   • budowa kosztorysu imprezy
   • nadzór nad odpowiednim, zgodnym z planem, przebiegiem wydarzenia
   • prowadzenie dokumentacji wydarzeń
  3. Miejsce i warunki pracy
   • ośrodki wypoczynkowe, hotele, ośrodki spa, firmy szkoleniowe, firmy eventowe, biura podróży
   • własna działalność gospodarcza jako organizator imprez
   • praca biurowa, a podczas imprez – na miejscu imprezy
  4. Narzędzie pracy
   • komputer z dostępem do Internetu
   • sieć kontaktów (hotele, restauracje, puby itp.)
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • pomysłowość, kreatywność
   • odpowiedzialność
   • dokładność
   • cierpliwość
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • Brak wyraźnych
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • komunikatywność
   • dyspozycyjność
   • umiejętność negocjacyjne
   • ciekawość i ciągła chęć poszerzania wiedzy
   • umiejętność pracy pod presją czasu
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • ukończenie co najmniej szkoły średniej (niekoniecznie o profilu turystycznym)
   • studium policealne o profilu turystycznym
   • studia magisterskie lub licencjackie na kierunkach Turystyka i rekreacja, Geografia
  2. Instytucje kształcące
   • szkoły średnie i policealne o profilu turystycznym
   • uniwersytety i wyższe szkoły kształcące na kierunkach Turystyka i rekreacja, Geografia
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek