Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Specjaliści

SPECJALISTA DS. LOGISTYKI

osoba koordynująca proces logistyczny, czyli przepływ materiałów lub surowców, np. z magazynów do zakładów produkcyjnych.

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   242108 Specjalista ds. logistyki
  2. Zadania i czynności
   • koordynacja przepływu materiałów lub surowców (np. z zakładów produkcyjnych do magazynów i odwrotnie)
   • prognozowanie zapotrzebowania na materiały lub surowce
   • składanie zamówień na materiały lub surowce
   • decydowania o środkach transportu dla materiałów lub surowców
   • współpraca z firmami transportowymi
   • współpraca z dostawcami
   • prowadzenie dokumentacji
   • przygotowywanie raportów i analiz
  3. Miejsce i warunki pracy
   • zakłady produkcyjne, np. w branży budowniczej, motoryzacyjnej, energetycznej
   • firmy logistyczne i transportowe
   • zazwyczaj pracuje w Dziale Logistyki lub w Dziale Dystrybucji
   • stanowisko samodzielne lub praca w zespole logistyków
  4. Narzędzie pracy
   • specjalistyczne programy komputerowe
   • arkusze kalkulacyjne
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • analityczny umysł
   • zdolność do logicznego myślenia
   • odpowiedzialność
   • umiejętność nawiązywania relacji (biznesowych)
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • brak wyraźnych
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • znajomość języków obcych (w firmach operujących na międzynarodowych rynkach)
   • umiejętność pracy pod presją czasu
   • komunikatywność
   • umiejętność obsługi arkuszy kalkulacyjnych
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • Szkoła średnia (profil logistyczny, transportowy), ale cenione przez pracodawców jest wykształcenie wyższe kierunkowe
   • liceum ogólnokształcące i szkoły policealne (profil logistyczny, transportowy)
   • studia magisterskie lub licencjackie
  2. Instytucje kształcące
   • szkoły średnie o kierunku logistyka (technikum logistyczne, liceum z klasą o profilu logistycznym),
   • szkoły policealne
   • uniwersytety i szkoły wyższe, kierunki: logistyka, transport, spedycja
   • kursy specjalistyczne
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek