Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Specjaliści

SPECJALISTA DO SPRAW KONTROLINGU

pod nadzorem kontrolera finansowego lub dyrektora finansowego czynnie uczestniczy w przygotowaniu budżetu i kontroli jego realizacji

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   241102 – Specjalista do spraw kontrolingu
  2. Zadania i czynności
   • współpracuje przy przygotowaniu budżetu spółki
   • kontrola realizacji budżetu
   • kalkulacja kosztów wytworzenia produktu
   • analiza rentowności
   • przygotowanie okresowych raportów i analiz finansowych
  3. Miejsce i warunki pracy
   • każda organizacja, w której funkcjonują jednostki finansowo - kontrolne
   • własna działalność gospodarcza
  4. Narzędzie pracy
   • komputer i specjalistyczne oprogramowanie
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • umiejętność pracy pod wpływem stresu
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • brak szczególnych
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • wiedza na temat standardów rachunkowości oraz przepisów podatkowych
   • wiedza z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej
   • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
   • biegła znajomość arkuszy kalkulacyjnych i baz danych
   • rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia
   • odporność na stres
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • szkoła średnia, następnie studia wyższe
  2. Instytucje kształcące
   • uczelnie wyższe kształcące na kierunkach finansów, ekonomii i księgowości
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek