Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

SPECJALIŚCI

AUDYTOR - UWAGA!!! ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI

osoba kontrolująca, oceniająca, dokonująca przeglądu i doradzająca w zakresie zarządzania finansami firmy

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   242204 Audytor
  2. Zadania i czynności
   • identyfikowanie oraz ocena ryzyka w procesach oraz prawdopodobieństwa jego wystąpienia
   • sprawdzanie czy prowadzona działalność jest zgodna z przepisami prawa i standardami wewnętrznej kontroli, w szczególności finansowej, zwłaszcza pod względem gospodarności, celowości, rzetelności, dokładności, kompletności, przejrzystości, efektywności i terminowości.
   • Planowanie i przeprowadzanie audytów – wykonywanie czynności sprawdzających;
   • opracowywanie wniosków i zaleceń dla kierownictwa jednostki audytowanej, mających na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem merytorycznym i finansowym;
   • sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych
  3. Miejsce i warunki pracy
   • Audytor wewnętrzny – małe firmy audytorskie, firma konsultingowa świadcząca usługi audytorskie
   • Audytor zewnętrzny – niezależni biegli rewidenci
   • Jeden z najlepiej opłacanych na rynku pracy !!!
  4. Narzędzia pracy
   • specjalistyczne programy komputerowe w zależności od rodzaju audytu
   • często auto (konieczność przemieszczania się)
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • analityczny umysł
   • zdolność do logicznego myślenia
   • mobilność (gotowość do częstych wyjazdów)
   • wysoka dyspozycyjność
   • wysoka kultura osobista i umiejętność dopasowania się do różnych klientów
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu.
   • brak wyraźnych
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu.
   Kompetencje miękkie i twarde
   • wiedza z zakresu księgowości
   • wiedza z zakresu prawa
   • wiedza na temat branży, w której prowadzi audyty
   • znajomość języka angielskiego
   • wysokie umiejętności komunikacyjne
   • ciekawość i ciągła chęć poszerzania wiedzy
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • szkoła średnia ogólnokształcąca lub technikum ekonomiczne
   • następnie studia magisterskie lub licencjackie
  2. Instytucje kształcące
   • Akademie i Uniwersytety Ekonomiczne, a na nich kierunki takie jak:
    • finanse i bankowość
    • rachunkowość i finanse
    • księgowość
   • następnie różnorodne kursy specjalistyczne, dające dodatkowe uprawnienia, np.: biegłego rewidenta
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek