Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Specjaliści

PIELĘGNIARKA – UWAGA!!! ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI

osoba udzielająca świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   222101 Pielęgniarka
   134205 Pielęgniarka oddziałowa
   222202 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
   222203 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
   222204 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego
   222205 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
   222206 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
   222207 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego
   222208 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego
   222209 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
   222210 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neurologicznego
   222211 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
   222212 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
   222213 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej
   222214 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej
   222215 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
   222216 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego
   222217 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
   222218 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
   222219 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania
   222220 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących
   222221 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
   222222 Pielęgniarka specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  2. Zadania i czynności
   • opieka nad osobami zdrowymi w różnych okresach życia
   • udzielanie pomocy choremu
   • prowadzenie promocji zdrowia
   • obsługiwanie sprzętu pomocy medycznej
   • podawanie leków, tlenu, krwi i innych środków ratujących życie i zdrowie
   • organizacja środowiska opieki szpitalnej i domowej
   • przygotowanie chorego do zabiegów i operacji
  3. Miejsce i warunki pracy
   • szpitale, ośrodki zdrowia, przychodnie
   • sanatoria, ośrodki ratownictwa medycznego
   • placówki opiekuńczo - lecznicze
  4. Narzędzie pracy
   • sprzęt i urządzenia medyczne
   • środki farmakologiczne
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • potrzeba niesienia pomocy innym
   • wysoka sprawność fizyczna
   • odporność na stres
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • brak empatii
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • wiedza z zakresu nauk medycznych
   • wiedza z zakresu pielęgniarstwa i psychologii
   • cierpliwość
   • wrażliwość
   • opiekuńczość
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • szkoła średnia – liceum medyczne
   • studium policealne - pielęgniarek i położnych
   • możliwe studia wyższe na wydziale pielęgniarstwa
  2. Instytucje kształcące
   • akademie, uniwersytety medyczne – wydziały pielęgniarskie
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek