Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Specjaliści

NANOTECHNOLOG

osoba projektująca urządzenia lub systemy w nanoskali (nanometr to jedna milionowa milimetra). Urządzenia nanometryczne znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach życia człowieka (np. medycyna i zdrowie, elektronika, przemysł spożywczy), a nanotechnologia to jedna z najszybciej rozwijających się obecnie nauk.

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   214923 Nanotechnolog
  2. Zadania i czynności
   • projektowanie urządzeń, systemów, elementów w nanometrycznej skali
   • opracowywanie dokumentacji technicznej
   • prowadzanie prac badawczych
  3. Miejsce i warunki pracy
   • laboratoria badawcze
   • firmy rozwijające i wdrażające nowe technologie
   • parki przemysłowe i badawczo-rozwojowe
   • uczelnie wyższe prowadzące dzielność badawczą w dziedzinie nanotechnologii
   • praca wymaga skupienia oraz często długotrwałych badań
   • praca często w odosobnieniu
  4. Narzędzie pracy
   • specjalistyczne programy komputerowe
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • umiejętność logicznego myślenia
   • zainteresowanie naukami ścisłymi i technologią
   • analityczny umysł
   • dokładność
   • cierpliwość
   • kreatywność
   • spostrzegawczość
   • wytrwałość
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • Jest to bardzo wymagający zawód – niezbędna jest bardzo dobra wiedza z dziedziny nauk ścisłych (fizyka, matematyka, chemia)
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • wiedza z zakresu matematyki, fizyki, chemii
   • umiejętność spojrzenia na problemy z szerszej perspektywy
   • ciekawość i ciągła chęć poszerzania wiedzy
   • umiejętność kojarzenia faktów i wyciągania wniosków
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • liceum ogólnokształcące, klasa o profilu matematyczno-fizycznym lub technikum elektroniczne
   • studia wyższe na wydziałach fizyki lub chemii ze specjalizacją nanotechnologia
  2. Instytucje kształcące
   • Politechniki i uniwersytety kształcące na kierunkach fizyka i chemia
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek