Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Specjaliści

MECHATRONIK

osoba projektująca i wytwarzająca pojedyncze maszyny, ich części lub zespoły maszyn oraz linie produkcyjne przy wykorzystaniu nowoczesnych technik komputerowych oraz metod sterowania maszynami.

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   311410 Technik mechatronik
   215202 Inżynier mechatronik
  2. Zadania i czynności
   • projektowanie urządzeń, maszyn, zespołów maszyn lub ich części z wykorzystaniem wiedzy z różnych dziedzin: automatyki, informatyki, robotyki, elektroniki itd.
   • (mechatronika polega w głównej mierze na wzbogacaniu urządzeń elektroniką, w celu optymalizacji ich działania)
   • opracowywanie dokumentacji technicznej
   • dobór odpowiednich elementów, części, modułów do projektowanych urządzeń
   • ustalanie parametrów urządzeń
   • testowanie urządzeń
   • nadzór nad montażem i demontażem urządzeń
   • instalowanie oraz testowania systemów sterujących
  3. Miejsce i warunki pracy
   • przedsiębiorstwa z branży mechatronicznej, projektujące i produkujące układy mechatroniczne
   • zakłady produkcyjne posiadające zautomatyzowany system produkcji
   • możliwe przebywanie w polu elektromagnetycznym, kontakt z substancjami i materiałami alergizującymi
  4. Narzędzie pracy
   • specjalistyczne programy komputerowe
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • umiejętność logicznego myślenia
   • zainteresowanie techniką i informatyką
   • analityczny umysł
   • dokładność
   • cierpliwość
   • kreatywność
   • spostrzegawczość
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • duże wady wzroku (bez możliwości korekty odpowiednimi szkłami)
   • ograniczona sprawność rąk
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • wiedza z zakresu matematyki
   • Umiejętność spojrzenia na problemy z szerszej perspektywy
   • ciekawość i ciągła chęć poszerzania wiedzy
   • komunikatywność
   • koordynacja ruchowo-wzrokowa
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • minimum wykształcenie średnie z zakresy mechaniki, elektroniki, mechatroniki
   • szkoła policealna o profilu mechatronicznym
   • studia wyższe z zakresu mechatroniki, elektroniki, automatyki, robotyki
  2. Instytucje kształcące
   • technika o profilu mechanicznym, elektronicznym, mechatronicznym
   • szkoły policealne o profilu mechatronicznym
   • politechniki na kierunkach mechatroniki, elektroniki, automatyki, robotyki
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek