Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Specjaliści

INFOBROKER (broker informacji)

osoba zajmująca się wyszukiwaniem i dostarczaniem informacji na konkretne zlecenie.

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   262204 Broker informacji
  2. Zadania i czynności
   • wyszukiwanie i dostarczanie danych według oczekiwań zleceniodawcy
   • przeszukiwanie różnych źródeł informacji wraz z oceną ich wiarygodności i użyteczności
   • dostarczanie rzetelnych informacji pomagających klientowi w podejmowaniu trafnych działań (analiza sytuacji)
   • zestawianie informacji i liczb oraz wyciąganie wniosków
   • infobroker najczęściej działa na zlecenie firm działających w konkurencyjnych i szybko rozwijających się branżach (nowe technologie, medycyna, farmaceutyka itp.) – dostarczane przez niego informacje pomagają w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwami
   • przygotowywanie raportów i analiz
  3. Miejsce i warunki pracy
   • najczęściej pracuje na zlecenie: dużych firm (analiza konkurencji, informacja gospodarcza), mediów (wyszukiwanie informacji na konkretne tematy), naukowców i ośrodków badawczych
   • zazwyczaj pracuje na własny rachunek, świadcząc swoje usługi zleceniodawcom (własna działalność gospodarcza)
  4. Narzędzie pracy
   • komputer z dostępem do Internetu
   • programy służące do obróbki i prezentacji informacji
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • umiejętność logicznego myślenia
   • analityczny umysł
   • wnikliwość
   • dokładność
   • cierpliwość
   • spostrzegawczość
   • wytrwałość
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • Brak wyraźnych
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • znajomość języków obcych (wyszukiwanie informacji w językach obcych)
   • umiejętność wyszukiwania informacji
   • umiejętność spojrzenia na problemy z szerszej perspektywy
   • ciekawość i ciągła chęć poszerzania wiedzy
   • umiejętność kojarzenia faktów i wyciągania wniosków
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • brak konkretnej ścieżki kształcenia
   • studia wyższe na kierunku Informacja naukowa
  2. Instytucje kształcące
   • Szkoły średnie
   • Szkoły wyższe, kierunek Informacja naukowa
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek