Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Specjaliści

GRAFIK (komputerowy)

osoba projektująca i wykonująca zlecenia graficzne przy użyciu komputera (np. grafika reklamowa dla agencji reklamowych, grafika informacyjna).

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   216604 Projektant grafiki
  2. Zadania i czynności
   • wykonywanie projektów graficznych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego (np. etykiety, banery, loga, wizytówki, ulotki, plakaty, foldery)
   • formatowanie i skład tekstu
   • kontakt z klientami
   • tworzenie projektów z uwzględnieniem potrzeb klientów
  3. Miejsce i warunki pracy
   • działy marketingu lub działy projektowania w firmach z różnych branż
   • agencje reklamowe
   • wydawnictwa
   • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w dziedzinie projektowania grafiki
   • praca siedząca, przy komputerze
   • praca samodzielna lub w większym zespole złożonym z innych grafików, specjalistów ds. marketingu, specjalistów ds. kontaktu z klientami
  4. Narzędzie pracy
   • programy komputerowe takie jak: InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Corel Draw
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • zmysł estetyczny (warunek niezbędny)
   • talent plastyczny
   • kreatywność, pomysłowość
   • wyobraźnia przestrzenna
   • dokładność
   • cierpliwość
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • Brak wyraźnych
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • znajomość programów komputerowych służących do projektowania grafiki
   • „wyczucie artystyczne”
   • ciekawość i ciągła chęć poszerzania wiedzy
   • komunikatywność
   • umiejętność pracy pod presją czasu
   • znajomość języka angielskiego (konieczna do obsługi programów występujących jedynie w angielskiej wersji językowej)
   • umiejętności marketingowe (przy prowadzeniu własnej działalności)
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • ukończenie kursów obsługi programów do projektowania graficznego
   • studia wyższe na uczelniach artystycznych – kierunek Projektowanie grafiki, Grafika komputerowa
  2. Instytucje kształcące
   • firmy szkoleniowe
   • Akademie Sztuk Pięknych
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek