Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Specjaliści

FIZYK

osoba zajmująca się badaniem materii oraz zjawisk zachodzących w przyrodzie.

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   211301 Fizyk
  2. Zadania i czynności
   • ustalanie i weryfikacja praw zachodzących w przyrodzie (dzięki fizykowi lepiej rozumiemy jak funkcjonuje otaczający nas świat)
   • fizyk-naukowiec prowadzi badania w zakresie zjawisk fizycznych – jest to praca teoretyczna i doświadczalna; jego głównym zadaniem jest pogłębienie i uporządkowanie wiedzy o otaczającej nas materii, rozwój teorii i modeli matematycznych
   • fizyk-nauczyciel prowadzi zajęcia z uczniami lub studentami, przekazując im wiedzę z zakresu praw fizyki
   • /ul>
   • Miejsce i warunki pracy
    • laboratoria i instytuty badawcze
    • absolwenci fizyki technicznej znajdują zatrudnienie w przemyśle (np. branża medyczna, branża nowych technologii, telekomunikacja)
    • system oświaty (po zdobyciu uprawnień pedagogicznych)
   • Narzędzie pracy
     pracy
    • specjalistyczne programy komputerowe
    • sprzęt laboratoryjny
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • umiejętność logicznego myślenia
   • zainteresowanie naukami ścisłymi, w szczególności fizyką i matematyką
   • analityczny umysł
   • dokładność
   • cierpliwość
   • kreatywność
   • spostrzegawczość
   • wytrwałość
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • jest to bardzo wymagający zawód – niezbędna jest bardzo dobra wiedza z dziedziny nauk ścisłych (matematyka, fizyka)
   • duże wady wzroku (których nie można skorygować szkłami)
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • wiedza z zakresu matematyki, fizyki
   • umiejętność spojrzenia na problemy z szerszej perspektywy
   • ciekawość i ciągła chęć poszerzania wiedzy
   • umiejętność kojarzenia faktów i wyciągania wniosków
   • innowacyjność
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • liceum ogólnokształcące, klasa o profilu matematyczno-fizycznym
   • studia wyższe na wydziałach fizyki
  2. Instytucje kształcące
   • licea ogólnokształcące, klasa o profilu matematyczno-fizycznym
   • Politechniki i uniwersytety kształcące na kierunku fizyka
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek