Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Specjaliści

FIZJOTERAPEUTA – UWAGA!!! ZAWÓD PRZYSZLOŚCI

specjalista, który dzięki wiedzy oraz umiejętnościom manualnym i środkom technicznym eliminuje pewne procesy chorobowe u pacjenta, a także zajmuje się profilaktyką chorób

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   228301 Fizjoterapeuta
  2. Zadania i czynności
   • przeprowadzanie testów czynnościowych i fizykalnych określających sprawność ruchową pacjentów.
   • wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych, kinezyterapeutycznych i masażu
   • przygotowywanie ćwiczeń profilaktyki zdrowotnej
   • ustalanie indywidualnego programu ćwiczeń
   • organizowanie i nadzorowanie terapii zajęciowej
   • prowadzenie dokumentacji ćwiczeń i zabiegów
   • /ul>
   • Miejsce i warunki pracy
    • szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia, sanatoria, ośrodki pomocy społecznej
    • własna działalność – gabinety masażu i fizjoterapii
    • gabinety odnowy biologicznej, hotele, SPA, salony fitness
    • praca w terenie – dojazd do pacjenta
   • Narzędzie pracy
    • przyrządy do ćwiczeń i masażu
    • sprzęt rehabilitacyjny
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • wysoka sprawność manualna
   • odporność fizyczna , doskonały stan zdrowia
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • brak empatii i nastawienia na klienta / pacjenta
   • słaba sprawność fizyczna
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • wiedza medyczno - anatomiczna
   • możliwość współpracy z lekarzem i psychologiem
   • cierpliwość, wyrozumiałość
   • umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
   • potrzeba niesienia pomocy innym
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • szkoła średnia
   • studium policealne – z odpowiednią specjalnością
   • następnie studia wyższe
  2. Instytucje kształcące
   • akademie, uniwersytety medyczne
   • akademie wychowania fizycznego
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek