Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Specjaliści

ETYCZNY HAKER – UWAGA!!! ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI

programista, który zgodnie z prawem i na zamówienie firmy włamuje się do systemów komputerowych, aby odkryć ich potencjalne słabości i by można było je usunąć. Ekspert od sieci komputerowych i systemów operacyjnych, który opracowywuje dla konkretnych instytucji skuteczne metody obrony przed atakami z sieci

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   brak
  2. Zadania i czynności
   • analizowanie danych systemowych
   • tworzenie programów w językach oprogramowania
   • tworzenie narzędzi do oprogramowania
   • pisanie raportów podsumowywujących wyniki badań penetracji
   • demontaż plików binarnych
   • zbieranie informacji i przygotowywanie własnych pakietów
   • /ul>
   • Miejsce i warunki pracy
    • portale i serwisy on- line
    • wszystkie instytucje potrzebujące pomocy w tym zakresie
   • Narzędzie pracy
    • oprogramowania komputerowe
    • urządzenia sieciowe
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • zmysł techniczny
   • sumienność i dokładność
   • chęć ciągłego poszerzania swoich umiejętności
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • brak szczególnych
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • znajomość specjalistycznych programów komputerowych i języków oprogramowania: HTML, ASP, PHP itp.
   • znajomość języka montażu
   • znajomość języka angielskiego
   • wiedza z zakresu informatyki
   • wiedza z zakresu mediów – dogłębna wiedza o sieci
   • umiejętność pisania
   • wysokie umiejętności adaptacyjne
   • elastyczność, kreatywność
   • krytyczne myślenie
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • szkoła średnia
   • szkoły policealne, studia informatyczne (licencjackie lub magisterskie)
   • uprawnienia etycznego hakera daje program organizowany przez EC–Council przygotowujący do najbardziej znanej certyfikacji – Certified Ethical Hacker
  2. Instytucje kształcące
   • policealne szkoły informatyczne
   • techniczne uczelnie wyższe / Politechniki
    • informatyka
    • technologie internetowe
    • inżynieria oprogramowania internetowego
    • elektroniczne przetwarzanie danych
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek