Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Specjaliści

CHEMIK

osoba prowadząca badania w dziedzinie chemii, zajmująca się również produkowaniem i testowaniem wyrobów i substancji chemicznych.

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   211301 Chemik
  2. Zadania i czynności
   • prowadzenie badań nad związkami chemicznymi pod kątem ich właściwości i zastosowania
   • prowadzenie badań i eksperymentów laboratoryjnych
   • przeprowadzanie reakcji chemicznych na potrzeby badawcze, przy wykorzystaniu metod rozpuszczania, stapiania, elektrolizy, dyfuzji, osmozy, wymiany, rozkładu, itp., za pomocą sprzętu laboratoryjnego, celem uzyskania wyników umożliwiających wprowadzenie nowych technologii
   • opracowywanie metod uzyskiwania nowych związków chemicznych
   • tworzenia raportów i analiz z prowadzonych badań
   • /ul>
   • Miejsce i warunki pracy
    • laboratoria badawcze i analityczne
    • firmy z branży farmaceutycznej, spożywczej, ochrony środowiska, produkcyjnej
    • jednostki badawczo-rozwojowe
    • praca wymaga skupienia oraz często długotrwałych badań
    • możliwość podjęci pracy jako nauczyciel chemii
    • praca w ubraniu ochronnym
   • Narzędzie pracy
    • specjalistyczne programy komputerowe
    • sprzęt laboratoryjny
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • umiejętność logicznego myślenia
   • zainteresowanie naukami ścisłymi, w szczególności chemią
   • analityczny umysł
   • dokładność
   • cierpliwość
   • kreatywność
   • spostrzegawczość
   • wytrwałość
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • jest to bardzo wymagający zawód – niezbędna jest bardzo dobra wiedza z dziedziny nauk ścisłych (matematyka, chemia)
   • duże wady wzroku (których nie można skorygować szkłami)
   • ograniczona sprawność rąk
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • wiedza z zakresu chemii, matematyki, fizyki
   • umiejętność spojrzenia na problemy z szerszej perspektywy
   • ciekawość i ciągła chęć poszerzania wiedzy
   • umiejętność kojarzenia faktów i wyciągania wniosków
   • innowacyjność
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • liceum ogólnokształcące, klasa o profilu biologiczno-chemicznym lub technikum chemiczne
   • szkoła policealna o profilu chemicznym
   • studia wyższe na wydziałach chemii
  2. Instytucje kształcące
   • licea ogólnokształcące, technika chemiczne
   • szkoły policealne o profilu chemicznym
   • politechniki i uniwersytety kształcące na kierunku chemia
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek