Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL

WEBMASTER – UWAGA!!! ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI

osoba zajmująca się projektowaniem i administrowaniem stron internetowych

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   351404 Projektant stron internetowych (webmaster)
  2. Zadania i czynności
   • współpraca z różnymi instytucjami, firmami handlowymi, agencjami reklamowymi, wydawnictwami, redakcjami itp., które pragną zaistnieć w Internecie
   • projektowanie i tworzenie stron internetowych
   • wykorzystywanie specjalistycznych programów komputerowych multimedialnych do realizacji i wdrażania projektów
   • uzupełnianie i aktualizowanie informacji zawartych na stronach WWW
   • zarządzanie gotowymi stronami internetowymi
  3. Miejsce i warunki pracy
   • portale i serwisy online
   • własna działalność gospodarcza
  4. Narzędzie pracy
   • oprogramowania komputerowe
   • narzędzia multimedialne
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • zmysł techniczny i estetyczny
   • sumienność i dokładność
   • cierpliwość
   • chęć ciągłego poszerzania swoich umiejętności
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu.
   • brak szczególnych
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu.
   Kompetencje miękkie i twarde
   • znajomość specjalistycznych programów komputerowych i języków oprogramowania: HTML, ASP, PHP itp.
   • umiejętność opracowywania materiałów tekstowych, fotograficznych, graficznych i dźwiękowych
   • znajomość rynku reklamy i handlu w Internecie
   • znajomość języka angielskiego
   • wiedza z zakresu informatyki
   • wiedza z zakresu plastyki
   • wiedza z zakresu mediów
   • dobre zorganizowanie i uporządkowanie
   • kreatywność
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • szkoła średnia
   • szkoły policealne, studia informatyczne (licencjackie lub magisterskie)
  2. Instytucje kształcące
   • policealne szkoły informatyczne
   • techniczne uczelnie wyższe / Politechniki
    • informatyka
    • technologie internetowe
    • inżynieria oprogramowania internetowego
    • elektroniczne przetwarzanie danych
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek