Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Specjaliści

BIOTECHNOLOG

osoba zajmująca się poszukiwaniem i rozwojem rozwiązań technologicznych przy użyciu materiału biologicznego (organizmy żywe i ich pochodne).

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   213106 Biotechnolog
  2. Zadania i czynności
   • wykorzystywanie żywych organizmów (np. bakterie, grzyby) do tworzenia nowych rozwiązań technologicznych, np. w dziedzinie medycyny (np. badania genetyczne), farmaceutyki (produkcja skuteczniejszych lub nowych lekarstw), przemysłu (np. modyfikowanie nasion i żywności w celu uzyskania bardziej odpornych lub wydajnych w uprawie gatunków), ochrony środowiska (np. biopaliwa, technologie oczyszczania ścieków)
   • opracowywanie nowych metod produkcji
   • testowanie nowych rozwiązań
   • kontrola jakości żywności
   • /ul>
   • Miejsce i warunki pracy
    • laboratoria badawcze
    • firmy z branży farmaceutycznej, spożywczej, ochrony środowiska
    • praca wymaga skupienia oraz często długotrwałych badań
    • praca często w odosobnieniu
   • Narzędzie pracy
    • specjalistyczne programy komputerowe
    • sprzęt laboratoryjny
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • umiejętność logicznego myślenia
   • zainteresowanie naukami ścisłymi i technologią
   • analityczny umysł
   • dokładność
   • cierpliwość
   • kreatywność
   • spostrzegawczość
   • wytrwałość
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • jest to bardzo wymagający zawód – niezbędna jest bardzo dobra wiedza z dziedziny nauk ścisłych (fizyka, matematyka, chemia)
   • duże wady wzroku (których nie można skorygować szkłami)
   • ograniczona sprawność rąk
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • wiedza z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki
   • umiejętność spojrzenia na problemy z szerszej perspektywy
   • ciekawość i ciągła chęć poszerzania wiedzy
   • umiejętność kojarzenia faktów i wyciągania wniosków
   • innowacyjność
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • liceum ogólnokształcące, klasa o profilu biologiczno-chemicznym
   • studia wyższe na wydziałach biologii, chemii, biotechnologii
  2. Instytucje kształcące
   • Politechniki i uniwersytety kształcące na kierunkach biologii, chemii, biotechnologii
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek