Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Specjaliści

ARCHITEKT KRAJOBRAZU

osoba projektująca tereny zielone (w miastach, na terenach wiejskich) oraz obiekty małej architektury krajobrazu.

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   216201 Architekt krajobrazu
  2. Zadania i czynności
   • tworzenie projektów zagospodarowania terenów zielonych (np. parki, skwery, ogrody miejskie, ogrody prywatne, kwietniki)
   • wybór i zakup odpowiednich roślin, zgodnie z projektem
   • wyznaczanie miejsc do nasadzeń drzew, krzewów, traw, kwiatów itp.
   • przygotowywanie miejsc do nasadzeń
   • nadzorowanie pielęgnacji terenów zielonych (przycinanie żywopłotów, koszenie trawy itp.)
   • konserwacja elementów małej architektury (np. ławeczki, altany, pergole)
   • rekultywacja terenów zdegradowanych (wyznaczanie drzew do ścięcia i karczowania)
   • /ul>
   • Miejsce i warunki pracy
    • architekt krajobrazu znajduje zatrudnienie w pracowniach architektury krajobrazu lub prowadzi własną działalność w tym zakresie
    • możliwe jest również podjęcie pracy w przedsiębiorstwach nadzorujących tereny zielone oraz w instytucjach, na terenie których znajdują się tereny zieleni – zakłady przemysłowe, szpitale, osiedla mieszkaniowe itp.
    • najczęściej pracuje na zewnątrz (zmienne warunki pogodowe) lub w obiektach zamkniętych jak np. szklarnie
    • występuje sezonowe wzmożenie aktywności (np. nasadzanie nowych roślin na wiosnę), wówczas możliwa jest praca w nadgodzinach
   • Narzędzie pracy
    • narzędzia ogrodnicze
    • specjalistyczne programy komputerowe służące do projektowania i wizualizacji terenów zielonych
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • kreatywność, pomysłowość
   • inicjatywa
   • sprawność manualna (przy używaniu narzędzi ogrodniczych)
   • zmysł estetyczny
   • dokładność
   • cierpliwość
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • przy alergiach na pyłki roślin – stałe przebywanie w ogrodzie lub parku może wzmacniać dolegliwości
   • wymagana dobra kondycja fizyczna
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • wiedza z zakresu uprawiania i pielęgnacji roślin
   • „wyczucie artystyczne” (w tym umiejętność łączenia barw)
   • ciekawość i ciągła chęć poszerzania wiedzy
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • szkoła ponadgimnazjalna o profilu ogrodniczym (szkoła zawodowa, technikum ogrodnicze)
   • kształcenie w szkole policealnej
   • studia wyższe na kierunku Architektura krajobrazu
  2. Instytucje kształcące
   • technika, szkoły policealne
   • studia wyższe (Uniwersytety Rolnicze, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) o specjalności Architektura krajobrazu
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek