Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

SPECJALIŚCI

DORADCA PODATKOWY

osoba udzielająca porad, opinii i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych i spraw karnych skarbowych

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   241204 Doradca Podatkowy
  2. Zadania i czynności
   • udzielanie podatnikom i płatnikom porad z zakresu zobowiązań podatkowych
   • interpretowanie przepisów prawnych dotyczących podatków
   • prowadzenie ksiąg podatkowych
   • opracowywanie strategii podatkowej przedsiębiorstwa
   • uczestniczy w optymalizacji podatkowej planowanych przedsięwzięć
   • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych
   • doradza w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego
   • występowanie przed organami administracji państwowej jako pełnomocnik podatnika
   • zapewnia obsługę kadrowo-płacową
  3. Miejsce i warunki pracy
   • firmy audytorskie i konsultingowe
   • kancelarie doradztwa podatkowego
  4. Narzędzie pracy
   • komputer i oprogramowanie kadrowo - płacowe
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • wysoka etyka zawodowa
   • uczciwość i rzetelność
   • obowiązkowe ubezpieczenie OC
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • brak pełnej zdolności do czynności prawnych
   • niemożność korzystania z pełni praw publicznych
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • wiedza z zakresu finansów
   • bogate doświadczenie z zakresu prawa finansowego
   • znajomość języka angielskiego
   • umiejętność nawiązywania długotrwałych relacji biznesowych
   • przestrzeganie zasad etyki zawodowej
   • zachowywanie tajemnicy zawodowej
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • szkoła średnia, następnie studia wyższe
   • dwuletnia praktyka zawodowa
   • zdanie egzaminu państwowego na doradcę podatkowego
   • ślubowanie i bycie członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych
   • ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji
  2. Instytucje kształcące
   • Uczelnie wyższe ekonomiczno - finansowe
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek