Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

SPECJALIŚCI

DORADCA INWESTYCYJNY – UWAGA!!! ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI

osoba świadcząca pomoc udzielając informacji dotyczących obrotu papierami wartościowymi oraz zarządza na zlecenie cudzym pakietem papierów wartościowych

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   241203 Doradca Inwestycyjny
  2. Zadania i czynności
   • udzielanie informacji o rynku papierów wartościowych
   • dostarczanie klientowi sprawozdań na temat interesów podejmowanych wraz z nim i na jego rzecz
   • przeprowadzanie analiz finansowych
   • doradztwo inwestycyjne w zakresie instrumentów finansowych;
   • doradztwo w usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw
   • przygotowywanie rekomendacji inwestycyjnych
   • doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi
  3. Miejsce i warunki pracy
   • banki,
   • zakłady ubezpieczeń społecznych
   • domy maklerskie
  4. Narzędzie pracy
   • komputer i specjalistyczne oprogramowanie
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • wysoka etyka zawodowa
   • odpowiedzialność
   • wysoka odporność na stres
   • inteligencja i spostrzegawczość
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • brak pełnej zdolności do czynności prawnych
   • niemożność korzystania z pełni praw publicznych
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • wiedza z zakresu finansów
   • wiedza z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego i podatkowego
   • licencja doradcy inwestycyjnego
   • znajomość języka angielskiego
   • umiejętność nawiązywania długotrwałych relacji biznesowych
   • umiejętności organizacyjne
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • szkoła średnia, następnie studia wyższe
   • zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminów organizowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
  2. Instytucje kształcące
   • akademie ekonomiczne, uniwersytety ekonomiczne : kierunek bankowość i finanse
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek