Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY

ADMINISTRATOR PROJEKTU

osoba wykonująca działania administracyjne związane z obsługą projektu na etapie realizacji zadań

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   brak kodu
  2. Zadania i czynności
   • przygotowanie i rozdzielenie zadań
   • przygotowanie i kompletowanie dokumentacji projektu
   • archiwizacja dokumentów
   • kontakty z uczestnikami projektu
   • organizacja szkoleń
   • przygotowanie sprawozdań
   • nadzorowanie zgodności prac z harmonogramem
   • delegowanie uprawnień, w szczególności w sprawach, które wymagają jego akceptacji
   • przypominanie koordynatorom zadań o terminie nadsyłania sprawozdań
   • monitoring i ewaluacja zadań
  3. Miejsce i warunki pracy
   • każda organizacja realizująca projekty
  4. Narzędzie pracy
   • komputer
   • bazy danych
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • dokładność i systematyczność
   • wysoka odporność na stres
   • umiejętność pracy pod presją czasu
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • brak szczególnych
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • umiejętność obsługi programów komputerowych (np. pakiet MS Office)
   • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
   • znajomość co najmniej jednego języka obcego
   • wiedza z zakresu obsługi biura i administracji
   • wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
   • umiejętności organizacyjne
   • umiejętność pracy w zespole
   • umiejętność delegowania zadań i egzekwowania ich wykonania
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • szkoła średnia
   • często studia wyższe z zakresu administracji i ekonomii
  2. Instytucje kształcące
   • uczelnie wyższe o kierunkach: administracja, ekonomia i zarządzanie
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek