Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY

ADMINISTRATOR PROJEKTU

osoba wykonująca działania administracyjne związane z obsługą projektu na etapie realizacji zadań

  1. ŚRODOWISKO PRACY
    1. Kod zawodu
      brak kodu
    2. Zadania i czynności
      • przygotowanie i rozdzielenie zadań
      • przygotowanie i kompletowanie dokumentacji projektu
      • archiwizacja dokumentów
      • kontakty z uczestnikami projektu
      • organizacja szkoleń
      • przygotowanie sprawozdań
      • nadzorowanie zgodności prac z harmonogramem
      • delegowanie uprawnień, w szczególności w sprawach, które wymagają jego akceptacji
      • przypominanie koordynatorom zadań o terminie nadsyłania sprawozdań
      • monitoring i ewaluacja zadań
    3. Miejsce i warunki pracy
      • każda organizacja realizująca projekty
    4. Narzędzie pracy
      • komputer
      • bazy danych
  2. WYMAGANIA ZAWODU
    1. Warunki psychofizyczne
      • dokładność i systematyczność
      • wysoka odporność na stres
      • umiejętność pracy pod presją czasu
    2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
      • brak szczególnych
    3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
      Kompetencje miękkie i twarde
      • umiejętność obsługi programów komputerowych (np. pakiet MS Office)
      • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
      • znajomość co najmniej jednego języka obcego
      • wiedza z zakresu obsługi biura i administracji
      • wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
      • umiejętności organizacyjne
      • umiejętność pracy w zespole
      • umiejętność delegowania zadań i egzekwowania ich wykonania
  3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
    1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
      • szkoła średnia
      • często studia wyższe z zakresu administracji i ekonomii
    2. Instytucje kształcące
      • uczelnie wyższe o kierunkach: administracja, ekonomia i zarządzanie
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek