Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY

OGRODNIK

osoba zajmująca się uprawianiem i pielęgnacją roślin (kwiaty, krzewy, drzewa, owoce, warzywa, grzyby itd.), zarówno na zewnątrz (np. parki, ogrody) jak i w zamkniętych obiektach (np. szklarnie).

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   611303 Ogrodnik
  2. Zadania i czynności
   • ogrodnik producent – samodzielnie uprawia rośliny (wybiera gatunki, kupuje nasiona lub sadzonki, nasadza, pielęgnuje, organizuje zbiory), odpowiada również za warunki wzrostu roślin (przygotowanie gleby, przeciwdziałanie szkodnikom itd.)
   • ogrodnik trenów zielonych – zajmuje się pielęgnacją i konserwacją roślinności na danym obszarze (np. w ogrodach, parkach); przekopuje ziemię, kosi trawniki, przycina żywopłoty, usuwa chwasty, karczuje stare drzewa, formuje ścieżki, wykonuje prace porządkowe (grabienie liści, usuwanie śmieci, naprawa małej architektury ogrodowej takiej jak ławki, altanki)
  3. Miejsce i warunki pracy
   • ogrodnik może podjąć pracę w ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach zajmujących się pielęgnacją i projektowaniem zielni, sklepie ogrodniczym, w prywatnych ogrodach
   • najczęściej pracuje na zewnątrz (zmienne warunki pogodowe) lub w obiektach zamkniętych jak np. szklarnie, palmiarnie
   • występuje sezonowe wzmożenie aktywności (np. nasadzanie nowych roślin na wiosnę), wówczas możliwa jest praca w nadgodzinach
   • ze względu na wymuszoną, pochyloną pozycję ciała, po dłuższym okresie pracy, możliwe bóle pleców lub stawów
  4. Narzędzie pracy
   • narzędzia ogrodnicze (ręczne i elektryczne)
   • środki ochrony roślin, nawozy
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • dobra kondycja fizyczna
   • odporność na zmęczenie i zmienną pogodę
   • sprawność manualna (przy używaniu narzędzi ogrodniczych)
   • zmysł estetyczny (przy formowaniu i pielęgnacji ogrodów)
   • dokładność
   • cierpliwość
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • przy alergiach na pyłki roślin – stałe przebywanie w ogrodzie lub parku może wzmacniać dolegliwości
   • wymagana dobra kondycja fizyczna
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • wiedza z zakresu uprawiania i pielęgnacji roślin
   • „wyczucie artystyczne” (w tym umiejętność łączenia barw)
   • ciekawość i ciągła chęć poszerzania wiedzy
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • szkoła ponadgimnazjalna o profilu ogrodniczym (szkoła zawodowa, technikum ogrodnicze)
   • kształcenie w szkole policealnej
   • studia wyższe na kierunku Ogrodnictwo
  2. Instytucje kształcące
   • szkoły zawodowe, technika, szkoły policealne
   • studia wyższe (Uniwersytety Rolnicze, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) o specjalności Ogrodnictwo
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek