Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY

MECHANIK SAMOCHODOWY

wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze samochodów, kontroluje ich stan techniczny

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   723105 Mechanik samochodów osobowych
   723104 Mechanik samochodów ciężarowych
  2. Zadania i czynności
   • ustalanie przyczyn wad i uszkodzeń poszczególnych układów aut
   • usuwanie usterek
   • regulowanie sprzęgi en, hamulców, układów kierowniczych
   • przeprowadzanie konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych.
   • czyszczenie części i zespołów
   • przeprowadzanie prób działania pojazdu i części po naprawie
   • dorabianie i dopasowywanie części nieznormalizowanych
  3. Miejsce i warunki pracy
   • warsztaty i serwisy samochodowe
   • stacje kontroli pojazdów
   • firmy transportowe
   • przemysł motoryzacyjny
   • własny warsztat samochodowy
  4. Narzędzie pracy
   • narzędzia służące do naprawy aut
   • oleje, smary itp.
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • duża sprawność manualna
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu.
   • brak koordynacji wzrokowo - ruchowej
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu.
   Kompetencje miękkie i twarde
   • wiedza dotycząca naprawy aut z obszaru mechanicznego, elektrycznego, hydraulicznego i pneumatycznego
   • doświadczenie w zawodzie mechanika
   • znajomość budowy i zasady działania wszystkich zespołów i układów pojazdu w obrębie obsługiwanej marki
   • dokładność i precyzja
   • spostrzegawczość
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • szkoła zawodowa samochodowa
   • technikum samochodowe
  2. Instytucje kształcące
   • praktyka w warsztatach samochodowych
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek