Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY

URZĘDNIK

pracownik jednostki administracji państwowej, działający na rzecz konkretnej jednostki, np.: ministerstwa, izby skarbowej, komendy policji oraz danego środowiska

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   111201 Wyższy urzędnik państwowy
   111202 Wyższy urzędnik placówki dyplomatycznej
   111301 Wyższy urzędnik samorządowy
   335103 Urzędnik do spraw imigracji
   335401 Urzędnik do sprawa licencji
   335402 Urzędnik do spraw paszportów
   335403 Urzędnik do spraw udzielania pozwoleń na budowę
   335404 Urzędnik do spraw udzielania pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej
   335203 Urzędnik podatkowy
   335301 Urzędnik ubezpieczeń społecznych
  2. Zadania i czynności
   • spotkania z decydentami
   • narady, zebrania
   • realizowanie zajęć bieżących - formalnych, związanych z funkcjonowaniem macierzystego urzędu
   • poszukiwanie nowych rozwiązań palących problemów
   • obsługa klientów
  3. Miejsce i warunki pracy
   • urzędy administracji państwowej: ministerstwa, urzędy centralne, urzędy wojewódzkie, statystyczne, izby celne, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, archiwa państwowe, kuratoria oświaty, komendy policji i wiele innych służb wyspecjalizowanych.
   • Narzędzia pracy
    • źródła informacji
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • wysokie poczucie odpowiedzialności
   • solidność i dokładność
   • wysoka kultura osobista
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • brak obywatelstwa polskiego
   • brak zdolności do wykonywania czynności prawnych
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • wiedza z zakresu prawa
   • wiedza z zakresu administracji
   • znajomość co najmniej jednego języka obcego
   • wiedza z zakresu obsługi klienta
   • wiedza z zakresu obsługi biura i administracji
   • wysokie zdolności i interpersonalne
   • łatwość nawiązywania kontaktów społecznych
   • wrażliwość na zmiany zachodzące w otoczeniu
   • umiejętności analitycznego myślenia
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • szkoła średnia
   • studia wyższe
  2. Instytucje kształcące
   • uczelnie wyższe o kierunkach: administracja, prawo
   • często zaliczenie aplikacji administracyjnej
   • ukończenie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek