Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY

AKWIZYTOR

– pracownik zajmujący się pozyskiwaniem nabywców, zbieraniem zamówień, osoba odpowiedzialna za sprzedaż bezpośrednią

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   524301 Akwizytor
  2. Zadania i czynności
   • zjednywanie, pozyskiwanie klientów
   • docieranie do klientów – praca w terenie
   • zbieranie zamówień
   • zawieranie umów na dostawy produktów lub wykonanie usług
  3. Miejsce i warunki pracy
   • działy marketingowe firm
   • własna działalność gospodarcza – sprzedaż bezpośrednia
  4. Narzędzie pracy
   • produkty - towary
   • samochód
   • telefon
   • komputer
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • duża mobilność
   • wysoka kultura osobista, konieczna by zjednać klientów
   • wiara we własne możliwości
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • wady wymowy
   • niemiła aparycja
   • brak proklienckiej postawy
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • wiedza na temat produktu
   • wiedza na temat technik sprzedaży
   • wiedza z zakresu psychologii obsługi klienta
   • umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
   • perswazyjność
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • szkoła średnia
   • nie jest wymagane wyższe wykształcenie
   • różnorakie kursy z zakresu marketingu, obsługi klienta itp.
  2. Instytucje kształcące
   • firmy szkoleniowe prowadzące kursy z technik obsługi klienta i sprzedaży bezpośredniej
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek