Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL

ASYSTENTKA

stanowisko bardziej odpowiedzialne i wymagające od stanowiska sekretarki, bogatsze o obsługę szefa, kluczowych klientów firmy i doradztwo, tzw. „prawa ręka szefa”

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   334302 Asystent dyrektora
   334304 Asystent zarządu
  2. Zadania i czynności
   • przygotowywanie zebrań, konferencji,
   • przygotowywanie wyjazdów, podróży służbowych
   • przyjmowanie delegacji
   • prowadzenie terminarza szefa
   • doradzanie w sprawach organizacyjnych
   • czynności recepcyjne: redagowanie korespondencji biurowej, przygotowywanie spotkań itp.
   • czynności sekretarsko – asystenckie (obsługa kluczowych klientów firmy)
  3. Miejsce i warunki pracy
   • każda organizacja: mała, średnia, duża, korporacja!
   • administracja publiczna, sekretariaty różnych instytucji
  4. Narzędzia pracy
   • terminarz / kalendarz własny i szefa
   • komputer, telefon, faks, urządzenia biurowe i multimedialne
   • notatnik
   • materiały biurowe
   • biblioteczka
   • raptularz!!!
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • miła aparycja
   • dokładność i systematyczność
   • wysoka odporność, umiejętność pracy pod presją stresu i z trudnym klientem
   • odpowiedzialność
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • nieprzyjemna fizjonomia
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu.
   Kompetencje miękkie i twarde
   • umiejętność obsługi programów komputerowych (np.: pakiet MS Office)
   • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
   • biegła umiejętność pisania na klawiaturze
   • znajomość co najmniej jednego języka obcego
   • wiedza z zakresu obsługi klienta
   • wiedza z zakresu obsługi biura i administracji
   • wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
   • umiejętności organizacyjne
   • bardzo dobra autoprezentacja
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • szkoła średnia, często studia wyższe
   • szkoły policealne i kursy sekretarsko – asystenckie
  2. Instytucje kształcące
   • Uczenie wyższe o kierunkach: administracja, ekonomia i zarządzanie
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek