Poradniki | Część 4. W jakich zawodach obowiązuje strój służbowy?

Poradnik stylisty ma w przydatny i praktyczny sposób pomóc w doborze odpowiedniego stroju oraz makijażu na rozmowę rekrutacyjną i do pracy.

Obrazek przestawiający różne zawody

Pracodawca ma prawo wymagać, by personel nosił określony strój służbowy w środowisku pracy.

Zgodnie kodeksem pracy pracodawca, który ma określone wymagania co do stroju służbowego swoich podwładnych, może je ustalić w wewnętrznym regulaminie pracy. Wytyczne zawarte w regulaminie muszą być podane do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty w firmie, tak by mieli oni możliwość zapoznania się z nimi. Pracownik powinien je poznać przed podpisaniem umowy .
Pracodawca ustanawiając zasady ubioru w firmie, nie powinien przy tym przekroczyć granicy dobrego smaku.
Zgodnie prawem musi szanować godność i inne dobra osobiste swoich pracowników.

Zdarza się, że pracodawca w trosce o profesjonalny wygląd swoich podwładnych i wizerunek firmy, finansuje stroje służbowe w ramach dodatkowego bonusu. W tym przypadku może on zakupić je samodzielnie lub też zwrócić pracownikowi koszty przeznaczone na ten cel.
W przypadku pewnych stanowisk pracy wymagane jest, aby pracownik ubrany był w odzież roboczą, która spełnia funkcję ochronną. Zasady jej stosowania regulowane już są przez odrębne przepisy. To, w jakich sytuacjach należy ją zakładać ściśle określa art. 237 § 1 kodeksu pracy.

Zgodnie z tym przepisem, należy ją nosić kiedy istnieje ryzyko, że ubiór oraz obuwie pracownika mogą ulec zniszczeniu, bądź gdy ich noszenie jest podyktowane wymaganiami technologicznymi, bhp lub sanitarnymi.
Dotyczy to m.in. pracowników firm budowlanych, czy produkcyjnych, którzy mają styczność z niebezpiecznymi substancjami.

 

Większość stanowisk pracy wymaga od nas z góry ustalonego stroju są to m.in :

 • Pracownik ochrony,
 • Listonosz,
 • Policjant,
 • Strażak,
 • Lekarz,
 • Pracownik budowy,
 • Kucharz,
 • Kurier,
 • Kelner/ka,
 • Hydraulik,
 • Ratownik,
 • Górnik,
 • Pracownicy hipermarketów, dyskont i supermarketów,
 • Stewardessa,
 • Żołnierz,
 • Marynarz.

wróć

Przejdź na początek