Poradniki | Krok 6 - Negocjuj i poznaj warunki zatrudnienia

Chcesz znaleźć pracę? Ten poradnik jest dla Ciebie! 6 kroków do znalezienia pracy.

Jednym z najtrudniejszych pytań jest pytanie o oczekiwane wynagrodzenie. Warto wcześniej przemyśleć zakres odpowiedzialności i obowiązków na stanowisku oraz Twoje oczekiwania. Zawsze bezpieczne będzie podanie oczekiwanego wynagrodzenia w widełkach „od-do”.

Jeżeli zaproponowane wynagrodzenie jest poniżej Twoich oczekiwań, zapytaj o perspektywy wzrostu płacy, np. po okresie próbnym, po pół roku.

Warto poznać też ewentualne dodatki do wynagrodzenia (np. dodatkowe świadczenia, pakiet socjalny itp.).

Bądź elastyczny – być może zgodzisz się na mniejsze wynagrodzenie, w zamian za dodatki do wynagrodzenia (np. telefon służbowy), szkolenia podnoszące Twoje kwalifikacje lub inne, ważne dla Ciebie benefity (np. elastyczny czas pracy, miejsce pracy blisko miejsca zamieszkania).

Na rynku pracy możliwe są różnorakie formy zatrudnienia, można je podzielić na dwa rodzaje:

  • zatrudnienie pracownicze – wówczas, kiedy jesteśmy zatrudniani na podstawie umowy o pracę (na okres próbny, na zastępstwo, na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, na czas nieokreślony); do umów tych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy,
  • zatrudnienie niepracownicze - wówczas, kiedy zawieramy umowę prawa cywilnego (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług); do umów tych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

W sytuacji, gdy została zawarta umowa o pracę, przepisy Kodeksu Pracy gwarantują pracownikowi pewne minimum uprawnień. Postanowienia umów i aktów prawa pracy (np. regulaminy obowiązujące u pracodawcy) mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy są nieważne; zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy.

Strony umów prawa cywilnego (zlecenie, dzieło) mogą prawie dowolnie regulować swoje wzajemne obowiązki. W praktyce oznacza to, że zarówno zleceniodawca (zamawiający), jak i zleceniobiorca (wykonawca) mają tyle obowiązków, ile wynika z zawartej umowy.

Umowa powinna być zawarta na piśmie, wówczas wzajemne prawa i obowiązki są jasne i dookreślone. Jeżeli jednak strony nie zawarły umowy w formie pisemnej, także forma ustna jest wiążąca; w sprawach spornych jednak trudniej później dowieść swoich praw (np. dotyczących wysokości wynagrodzenia).

W przypadku zawarcia umowy o pracę, pracodawca ma obowiązek odprowadzania wszystkich składek do ZUS – emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej i zdrowotnej.

Jeżeli natomiast zawarto umowę zlecenie (przy założeniu, że równocześnie nie zawarto umowy o pracę), obowiązkowo odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Natomiast ubezpieczeniu chorobowemu zleceniobiorcy podlegają dobrowolnie.

W przypadku umowy o dzieło nie są odprowadzane żadne składki.

 

Na stronie Państwowej Inspekcji Pracy www.pip.gov.pl, znajdziesz Praktyczny przewodnik po prawie pracy dla pracownika, gdzie znajdziesz wiele innych przydatnych informacji.

Zapraszamy również do naszego informatora prawnego, w którym szczegółowo omawiamy aspekty prawne różnych form i sposobów zatrudnienia

 

 

„Dla wielu z nas szukanie pracy stanowi okazję do dokonania fundamentalnych zmian w życiu. Bywa punktem zwrotnym naszej życiowej drogi” Richard N. Bolles.

Powodzenia!

 wróć

Przejdź na początek