Poradniki | Część 6. Na co zwracają uwagę rekruterzy?

Psychologowie podkreślają, że zmiany statusu zawodowego to statystycznie trzeci największy stres doświadczany przez społeczeństwo. Warto się zatem przygotować i znać sposoby z radzeniem sobie z nim.

W całości procesu rekrutacyjnego rekruterzy obserwują:

 • spójność wizerunku w czasie, w rożnych sytuacjach, wobec rożnych osób, w rożnych formach prezentacji (CV, rozmowa, symulacje) bo to świadczy o
  1. prawdziwości tego wizerunku,
  2. konsekwencji czyli dojrzałości kandydata
 • motywację do podjęcia tej pracy (wskaźniki motywacji: zaangażowania kandydata w przygotowanie do rozmowy)
 • czy ma wiedza o firmie, szacunek i pewna powaga podczas rekrutacji, przebieg dotychczasowej kariery w CV)
 • wartości jakie kandydat wyznaje
 • czy zgodne z wartościami firmy (wskaźniki to co mówisz, zwłaszcza w pierwszej kolejności – rekruterzy często myślą że to co kandydat wybiera gdy ma mało czasu i miejsca by się zaprezentować uważa zapewne za najważniejsze - chociaż to nie musi być słuszne rozumowanie. Sposób- przygotuj swoje wypowiedzi przed rozmową aby to co chcesz powiesz jako pierwsze było rzeczywiście tym co chcesz zaprezentować)
 • samoorganizację: punktualność, zapamiętywanie informacji vs chaotyczność i roztrzepanie - to co się powtarza rekruter jest skłonny uznać za trwałą cechę. Pracodawca szuka odpowiedzi na pytania: Do czego może mi się przydać ta osoba? Czy pomoże w rozwoju MOJEJ firmy? NIE szuka odpowiedzi na pytanie :"Czy to jest atrakcyjna osoba w ogóle?" Osób atrakcyjnych dla wszystkich nie ma, więc nikt ich nie szuka. Ważne jest dopasowanie Twoje i potrzeb pracodawcy Na jakość pierwszego wrażenia, ale także i na naszą wiarygodność i atrakcyjność w kontaktach z ludźmi znaczący wpływ mają zachowania niewerbalne, tzw. mowa ciała.

Podczas przeciętnej rozmowy dwóch osób, około 35% informacji przekazywanych jest słownie, pozostałe 65% to informacje pozasłowne.
Bariery w autoprezentacji
Głównymi barierami w dobrej autoprezentacji są:

 • wstyd,
 • kompleksy,
 • porównywanie z innymi,
 • kultura,
 • wychowanie,
 • małe i złe wcześniejsze doświadczenia,
 • niepewność (mała wiedza),
 • negatywne nastawienie – „samospełniające się przepowiednie”.

Pamiętać przy tym należy o głównych ścieżkach przekazywania informacji. Ile zapamiętujemy?

 • usłyszane – 10%
 • zobaczone – 35%
 • usłyszane i zobaczone – 55%
 • wypowiedziane – 70%
 • wypowiedziane i wykonane – 90%

Te wszystkie informacje przydadzą ci się gdy rozpoczniesz cały proces poszukiwania pracy. Pamiętaj, że najważniejsze jest podtrzymywanie pozytywnej motywacji, pozytywne afirmacje i dobrze sprecyzowany cel.

Przejdź na początek